YGS TARİH YT (36 – ).indd

advertisement
KAVRAMA
Test
45
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TARİH
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
1. Kütahya - Eskişehir Savaşları’ndan sonra çıkartılan
Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yerine getirilmesinin hukuki denetimini aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir?
4. Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu’dan tamamen temizlenmesi aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda olmuştur?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
C) İstiklâl Mahkemeleri
D) Genel Kurmay Başkanlığı
E) Batı Cephesi Komutanlığı
2. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin kanun niteliğinde olduğunun kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Ordunun ihtiyaçları için kullanılması
B) Topyekün seferberliğin bir sonucu olması
C) Her ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulması
D) Eskişehir-Kütahya Savaşları’ndan sonra yayımlanması
B) II. İnönü Muharebesi
C) I. İnönü Muharebesi
D) Gediz Muharebesi
E) Büyük Taarruz
5. Büyük Taarruz’dan sonra Türk ordusunun Boğazlar bölgesine girmesi üzerine İtalya ve Fransa Boğazlardan çekilirken, İngiltere bu duruma karşı çıkmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) TBMM gücünü ve otoritesini artırmıştır.
B) İngiltere emperyalist politikalarını devam ettirmiştir.
C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmaktadır.
D) Fransa ve İtalya, TBMM ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir.
E) Düzenli ordunun taarruz harekatı devletlerin Boğazlar
üzerindeki tutumunu etkilemiştir.
MEB 2016 - 2017
E) Mustafa Kemal’in meclisin yasama yetkisini kullanarak ilan etmesi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) TBMM Hükûmeti
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Saltanat Şûrası
3. Tekalifimilliye Emirleri ile yapılan hazırlığa ..................bu
şekilde yapılan savaşa da.........................adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelecek uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6. Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda aşağıda
meydana gelen olaylardan hangisi sayesinde Doğu
sınırımız son şeklini almıştır?
A) milli hazırlık - soğuk savaş
A) İngilizlerle esir değişimi antlaşmasının imzalanması
B) genel seferberlik - sıcak savaş
B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C) gayrinizami harp - sınırlı savaş
C) Ukrayna Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
D) askeri hazırlık - düzensiz savaş
D) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
E) genel seferberlik - topyekûn savaş
E) Kars Antlaşması’nın imzalanması
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
45
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan
Muharebesi öncesinde ortaya çıkmıştır?
7. Türk Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele dönemini
sona erdirerek, diplomasi dönemini başlatan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
A) Londra Konferansı
B) Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi
B) Ankara Antlaşması
C) Tekalifimilliye Emirleri’nin yurt genelinde uygulanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın yapılması
A) Sevr Antlaşması’nın yerine yeni bir barış antlaşmasının taslağını hazırlamak
B) TBMM ile Yunanistan’ın uzlaşmasına ön ayak olmak
C) Yunan ordusunun toparlanmasını sağlamak
D) TBMM’nin hukuki varlığını tanımamak
E) Sorunları barış yoluyla çözmek
9. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini ve Osmanlı’nın TBMM’nin denetimine girdiğini
kanıtlar?
A) İstanbul ve Boğazlar TBMM’ye bırakılacak
B) Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 günde boşaltacak
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. Sakarya Zaferi sonucunda İtilaf Devletleri TBMM’ye ve
Yunan Hükûmeti’ne ateşkes önerisinde bulunmuştur.
Buna göre, İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenebilir?
MEB 2016 - 2017
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Lozan Barış Antlaşması
E) Meclisin Kayseri’ye taşınması fikrinin gündeme gelmesi
11. Milli Mücadele yıllarında “İdealist Aliye Öğretmen’in çalıştığı köydeki çabaları ve bölgede Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetlerinin” anlatıldığı roman aşağıdakilerden hangisidir?
STİ
TE
KAZ
AN
D) Vurun Kahpeye
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Şevket Süreyya Aydemir
C) Halide Edip Adıvar
D) Falih Rıfkı Atay
E) Barış antlaşmasına kadar Türk ordusu Boğazlarda
belli bir çizgide bekleyecek
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) Yorgun Savaşçı
12. “Tek Adam” adıyla üç ciltten oluşan eser Atatürk’ün biyografisi üzerinde Osmanlı’nın çöküşünü ve yeni bir devletin
doğuşunu konu edinmiştir.
Buna göre anlatılan eserin sahibi aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Barış antlaşmasına kadar İtilaf Devletleri askerleri İstanbul’da kalacak
KAVRAMA
B) Yaban
E) Sodom ve Gomore
C) Türk ve Yunan güçleri arasında savaş sona erecek
IM
A) Ateşten Gömlek
E) Refik Halit Karay
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards