Test 12

advertisement
Test
12
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM - 4
1. Ordumuzun ve milletimizin zor günlerinde sorumluluk
almaktan kaçınmayan Mustafa Kemal, TBMM’de başkomutanlığı kabul ederek meclisin gücünü doğrudan
kullanma yetkisi istedi. Amacı etkili ve hızlı kararlar alarak ordumuzu hazırlamak ve hızlı bir şekilde ordunun
ihtiyaçlarını karşılamaktı.
Bu durumda Mustafa Kemal ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Sovyet Rusya’yla Moskova Antlaşması’nı
imzalamıştır.
B) Türk ordusunu hemen hücuma geçirmiştir.
C) Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamıştır.
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır.
2. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin uygulanışı, Türk halkının
milli mücadelede verdiği önemli bir dayanışma örneğidir.
Bu durum;
I. Türk toplumu birlik içindedir.
II. Halk ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.
III. Ulusal bağımsızlık amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I C) II ve III 4. “Sakarya Meydan Muharebesinde düşman durdurulmuş ve geri püskürtülmüştür. Fakat ordumuz düşmanın
peşinden taarruz etmemiştir. Çünkü; ...’’
Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
A) Ordunun taarruz edecek silahı ve cephanesi yoktu.
B) Ordu düşmandan korkmuştu.
C) TBMM geri çekilme emri vermişti.
D) Ordu terhis edilmişti.
5. Sakarya Savaşı sonucunda;
I. Yunan ordusunun savunmaya çekilmesi
II. Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın imzalanması
III. Türk ordusunun geri çekilişinin sona ermesi
gelişmelerinden hangileri, savaşın uluslararası sonuçları arasında yer almaktadır?
A) Yalnız II C) II ve III B) I ve II
D) I, II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
3. “En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim
işleridir.” diyen Mustafa Kemal’in, bu düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Tekalifimilliye Emirleri yayınlanmıştır.
B) İstiklal Marşı kabul edilmiştir.
C) Maarif Kongresi düzenlenmiştir.
D) Londra Konferansı düzenlenmiştir.
6. Mustafa Kemal’in Milli Mücadelede Başkomutan
olarak görev aldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya Savaşı
D) Büyük Taarruz
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Test
12
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM - 4
7. Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Savaşı öncesinde
Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımlamıştır.
Bu uygulama ile;
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
II. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek
III. Halkın desteğini sağlamak
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?
A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II
D) I, II ve III
8. “Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir! İleri.”
Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden
hangisini amaçlamıştır?
A) Düşmanı Anadolu’dan atmayı
B) İtilaf Devletlerinin desteğini
C) Kuvayımilliyeyi kaldırmayı
D) Geri çekilmeyi başlatmayı
10. Milli Mücadelede askeri başarılar arkasından ulusal ve
uluslararası siyasi başarıyı getirmiştir.
Sakarya Savaşından sonra meydana gelen başarılardan hangisi ulusal düzeydedir?
A) TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması
imzalanması
B) TBMM ile Sovyet Rusya denetimindeki Kafkas
Cumhuriyetleri Kars Antlaşması imzalanması
C) İtalya’nın Anadolu topraklarından tamamen
çekilmesi.
D) TBMM’nin, Mustafa Kemal Paşa’ya Gazi unvanı ile
Mareşal rütbesini vermesi
11. TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Milli
Mücadeledeki son savunma savaşı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Büyük Taarruz
B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü
D) I. İnönü
12. Büyük Taarruz öncesi Türk ve Yunan ordularının durumu:
9. Sakarya Zaferi’nin siyasi alandaki sonuçlarından
biri TBMM Hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim
1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’dır. Ankara
Antlaşması’yla Türkiye ile Fransa arasındaki savaş
durumu sona erdi ve Fransa, Hatay dışında işgali altında bulundurduğu topraklarımızdan çekilmeyi kabul
etti. Böylece Güney Cephesi’nde savaş durumu sona
ererken bu cephedeki birliklerimiz Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
TÜRK
YUNAN
Subay
8.658
6.564
Er
199.128
218.432
Tüfek
100.352
90.000
Hafif Makineli
2.025
3.139
Ağır Makineli
839
1.260
Top
323
418
Uçak
10
50
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Fransa ile olan savaş durumu son bulmuştur.
B) Milli Mücadele sona ermiştir.
C) Fransa TBMM’nin varlığını tanımıştır.
D) Güneydeki birlikler asker ihtiyacı olan cepheye gönderilmiştir.
A) Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
B) Yunan ordusunun toplam asker sayısı Türk ordusunun asker sayısından fazladır.
C) Türk ordusu ihtiyaçlarını Tekalif-i Milliye Emirleri ile
karşılamıştır.
D) Yunan ordusundaki uçak sayısı savaşı kazanmasında etkili olmuştur.
Download