MUSTAFA KEMAL ATATÜRK` ÜN GİTTİĞİ OKULLAR 1

advertisement
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN GİTTİĞİ OKULLAR
123456-
Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi Mektebi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
İstanbul Harp Okulu
İstanbul Harp Akademisi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilk görev yeri ŞAM’ dır.
O zamanlar Osmanlı Devletine ait olan TRABLUSGARP’ ı İtalyanlar işgal eder. Mustafa Kemal
ATATÜRK Trablusgarp’ a gönüllü olarak gider ve Derne ve Tobruk’ ta İtalyanları durdurmayı
başarır.
NOT: Trablusgarp’ta elde ettiği bu başarı Atatürk’ün askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.
BALKAN SAVAŞLARI
Kimler Arasında: Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasında
Sebebi: İtalya’nın Trablusgap’ta durdurulması sonucunda Çanakkale Boğazı’na ve 12 Adaya
saldırması.
Sonucu: Uşi Antlaşması imzalandı. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı.
1. DÜNYA SAVAŞI ( 1914-1918)
İTİLAF DEVLETLERİ:
İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya
İTTİFAK DEVLETLERİ:
Almanya, Osmanlı İmparatorluğu,
Avusturya-Macaristan
Bu iki grup arasında 4 yıl sürecek 1. Dünya Savaşı başlamıştır. 1915 yılında İngiltere ve Fransa
Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u ele geçirmek istiyorlardı.
ÇANAKKALE SAVAŞI( 18 Mart 1918 )
( Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı sırasında olmuştur.)
Kimler Arasında: İtilaf devletleri ile Osmanlı imparatorluğu
Sebebi: İstanbul’u ele geçirmek istemeleri
Sonucu:
1- Mustafa Kemal tarih sahnesinde yerini aldı.
2- Her iki taraf da büyük kayıplar verdi.
3- 1. Dünya Savaşı 2 yıl daha uzadı.
4- Çanakkale geçilmez destanı yazılmış oldu.
5- İstanbul ve boğazlar kurtarıldı.
!!! Atatürk Çanakkale Savaşı’nda şu cümleyi söylemiştir.
“Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde
yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.”
Birinci Dünya Savaşında sonra Osmanlı Devleti yenilince 30 Ekim 1918 ‘de Mondros Ateşkes
Antlaşmasını imzaladı.
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması
Kimler Arasında: İtilaf Devletleri ile Osmanlı imparatorluğu arasında
Sebebi: 1. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletlerinin yenilmesi
Sonucu: Osmanlı Devleti de yenik sayıldı.
Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemli Maddeleri( 25 maddelik bir antlaşma
imzalanmıştır)
1. Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak.
2. Osmanlı ordusu dağıtılacak. Ordunun silahına cephanesine el konulacak.
3. Ulaşım ve iletişim düşmanın elinde bulunacak.
4. Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa bu illerin bir kısmını İtilaf devletleri işgal edebilecek.
5.
İtilaf Devletleri tehlikede gördükleri yerleri işgal edecek( 7. Madde)
Mondras Ateşkes Antlaşmasına dayanarak düşmanlar yurdumuzu işgale başladılar. 13 Kasım 1918 ‘ de
İngilizler İstanbul’u İşgal ettiler.
İNGİLİZ: İstanbul, Musul, İzmit, Eskişehir, Afyon, Samsun, Merzifon ve Samsun’u işgal ettiler.
FRANSA: Adana, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal ettiler.
İTALYA: Antalya, Konya, Muğla
YUNANİSTAN: İzmir ve çevresini işgal ettiler.
İngilizler İstanbul’u işgal edince Mustafa Kemal ATATÜRK
“Geldikleri gibi giderler” Demiştir
Bu işgallere karşı tüm yurtta bölgesel kurtuluş hareketleri başlamıştır.
İzmir
Hasan Tahsin Yunanlılar’ a ilk kurşunu atarak
Kurtuluş Savaşı’nn simgesi oldu.
Antep
Şahin Bey , Fransa’ya karşı savaştılar
Maraş
Sütçü İmam, Fransa’ya karşı savaştılar.
Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile 9. Ordu Müfettişi olarak
Samsun’a 19 Mayıs 1919 tarihinde varmıştır. Bu tarih Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olmuştur.
Atatürk sırasıyla; Samsun – Havza - Amasya – Erzurum – Sivas ‘a gitmiştir.
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi yayımlandı.
23 Temmuz 1919 - 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi yapıldı.
Erzurum Kongresi toplanışı bakımından mahalli, aldığı kararlar bakımından millidir.
Alınan Kararlar ;
 Kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli egemenliği gerçekleştirmeyi ve yeni bir devletin kurulma kararı
alınmıştır.
4 – 11 Eylül Sivas Kongresi
Toplanışı bakımından ve alınan kararlar bakımından milli bir kongredir.
Erzurum kongresinde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir.
Bu kongrelerden sonra Atatürk ve arkadaşları Ankara’ya geldiler ve Ankara’da 23 Nisan 1920’de
Türkiye Büyük Millet Meclisini açtılar.
Daha sonra cepheler açılarak yurdumuz düşman işgaline direnmeye başladı.
Doğu Cephesi; Komutanı Kazım Karabekir’dir. Kars ve çevresini ermeni işgalinden kurtardılar.
Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.(3 Aralık 1920) Böylece hem doğu sınırımız çizilmiş oldu. Hem
de TBMM’nin uluslar arası anlamda kazandığı ilk başarıdır.
Güney Cephesi; Fransızlara karşı açılmıştır. Kuvay-i Milliye birliklerinin üstün başarıları sonucu
Maraş, Urfa ve Antep düşman işgalinden kurtarılmıştır.
( Maraş’ a Kahraman, Urfa’ ya Şanlı , Antep’e Gazi ünvanı verilmiştir.)
Batı Cephesi; Yunanlılara karşı açılmıştır. 1. İnönü ( 6-10 Ocak 1021 Ve 2. İnönü ( 23 Mart- 1
Nisan ) Savaşları yapılmış ve kazanılmıştır. Bu başarıların sonucunda Türk halkının kendine güveni
artmıştır.
Daha sonra Sakarya Meydan Savaşı ( 23 Ağustos-13 Eylül 1921 ) sırasında Mustafa Kemal
ordunun başına geçmeden önce Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır.
TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halk elindeki bütün mal varlığının yüzde kırkını geri
ödenmek üzere orduya verecektir. Aracı varsa aracını, silahı varsa silahını ve mermisini üç gün
içinde orduya teslim edecektir. Bu yardımlaşmaya Tekalif-i Milliye emirleri denir.
Sakarya Savaşında şöyle demiştir:
Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
kanla sulanmadıkça düşmana bırakılamaz…
K. ATATÜRK
Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ( 26 Ağustos -9 Eylül 1921 )
Savaşları yapılır. Ve 9 Eylül 1921 ‘de düşmanlar İzmir’den denize dökülür.
Büyük Taarruzdan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ( 11 Ekim 1922) imzalanır.
Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1923) yılında imzalanır.
Cumhuriyet 29 Ekim 1923 ‘de ilan edilmiştir.
Download