SİYER-İ NEBİ

advertisement
SİYER-İ NEBİ
Dersin Adı
SİYER-İ NEBİ
Dersin Kodu
İLHYT-Z113
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
3,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN
Öğretim Sistemi
Birinci Öğretim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Hz. Peygamber'in hayatının ve davetinin dünya tarihindeki önemini kavrama
ve Siyer çalışmaları ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
1--Siyer alanında İslam öncesi Arap tarihinin yerini ve önemini kavrayabilme
2--Hz. Peygamber’in davetine karşı Mekkeli müşriklerin karşı çıkışlarının
nedenlerini açıklayabilme.
3-Hz. Peygamber’in peygamberliğinden önceki dönemde Mekke ve
civarında oluşan çevreyi ve şartlarını fark edebilme
4-Hicret öncesinde Hz. Peygamber’in Medine ile ilişkileri çerçevesinde
ortaya çıkın yeni gelişmeleri analiz edebilme
5-Peygamber’in risaletini yaymak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bu
konudaki uygulamalarını karşılaştırabilme.
6-Hz. Peygamber’in Arap Yarımadası’nda gerçekleştirdiği tebliğ
faaliyetlerinin neticeleri hakkında fikirler üretebilme.
7-Peygamber’in Mekke Müşrikleri, Yahudiler ve Münafıklarla mücadelesinde
takip ettiği siyaset arasında benzerlikler kurabilme.
8-Hicret’ten sonra gerçekleştirilen Ensar-Muhacir kardeşliğini ve neticelerini
kavrayıp bunları günümüzdeki insanlar arasındaki ilişkilerde örnek olarak
alabilme.
Siyer’in temel kaynakları Ku’an ve Sünnet.
Hz. Peygamber’in içerisinde bulunduğu sosyal, kültürel ve dini ortam.
İslam öncesi dönemde Mekke.
Hz. Peygamber’in yakın ataları ve faaliyetleri.
Hz. Peygamberi’nin doğumu ve çocukluğu.
Hz. Peygamber’in sosyal hayattaki konumu.
İlk vahil ve ilk Müslümanlar.
Mekkelilerin tebliğe karşı çıkış sebepleri ve faaliyetleri.
Hz. Peygamber’in müşriklerle mücadele stratejisi.
Habebiştan ve Medine’ye Hicret.
Medine’de yeni toplum oluşturma çabaları.
Mekke müşrikleri, Yahudiler, Münafıklar ile ilişkiler.
İslam’a davet mektupları ve neticeleri.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
1
Teorik Dersler
Uygulama
3
Siyer’in temel kaynakları Ku’an ve Sünnet.
Hz. Peygamber’in içerisinde bulunduğu sosyal,
kültürel ve dini ortam.
İslam öncesi dönemde Mekke.
4
Hz. Peygamber’in yakın ataları ve faaliyetleri
5
Hz. Peygamberi’nin doğumu ve çocukluğu.
6
Hz. Peygamber’in sosyal hayattaki konumu
7
11
İlk vahil ve ilk Müslümanlar.
Hz. Peygamber’in müşriklerle mücadele
stratejisi.
VİZE SIN
Hz. Peygamber’in müşriklerle mücadele
stratejisi.
Habebiştan ve Medine’ye Hicret.
12
Medine’de yeni toplum oluşturma çabaları.
13
İslam’a davet mektupları.
14
İslam’a davet mektupları ve neticeleri.
2
8
9
10
Laboratuvar
15
Hz. Peygamber’in veda hutbesi ve vefatı
16
FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
1. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Ankara 2004. 2.
Kaynaklar
Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi I, İstanbul 2011
3. Casim Avcı, Muhammedül Emin, İstanbul 2008
4. Hüseyin Algül, İslam Tarihi II, İstanbul 1991
5. Asım Köksal, İslam Tarihi, İstanbul 1989
6. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İstanbup 1990-1991
7. Watt, Montgomery, Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed,
İstanbul 2001
8. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Muhammed” maddesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Ara Sınav
1
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
100
100
Sayısı
Final Sınavı
Katkı Yüzdesi , %
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
20
1
20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
20
1
20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 95 / 30 = 3,17 ~ 3
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
4
3
3
3
*Katkı Düzeyi :
2
3
3
5
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download