AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
Dersin Kodu
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
9
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
2. yarıyıl / Bahar
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu ders para teorileri çerçevesinde para politikası uygulamalarını analiz etmeyi
amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
•
•
•
Parasal ekonomi kavramının özümsenmesi
Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesi kavramlarının anlaşılması.
T.C Merkez Bankası ve parasal sistemlerin anlaşılması ve analiz edilebilmesi.
Para kavramı ve para sistemlerinin açıklanması. Para arzı kavramı ve çeşitleri. Para talebi
teorileri ve para talebi çeşitleri. Faiz kavramı ve uygulamaları. T.C. Merkez Bankası, klasik ve
modern para politikası araçları ve para politikasının yürütülmesi. Makroekonomik istikrar ve
para politikası ilişkileri. Döviz kuru sistemleri. Avrupa Merkez Bankası, uluslararası para
sistemi ve parasal kurumlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Para kavramı ve para sistemlerinin açıklanması
Okuma
2
Para arzı kavramı ve çeşitleri
Okuma
3
Para talebi teorileri ve para talebi çeşitleri
Okuma
4
Para talebi teorileri ve para talebi çeşitleri
Okuma
5
Faiz kavramı ve uygulamaları
Okuma
6
T.C. Merkez Bankası, klasik ve modern para politikası araçları
ve para politikasının yürütülmesi
Okuma
7
T.C. Merkez Bankası, klasik ve modern para politikası araçları
ve para politikasının yürütülmesi
Okuma
8
Ara Sınav
9
Makroekonomik istikrar ve para politikası ilişkileri
Okuma
10
Makroekonomik istikrar ve para politikası ilişkileri
Okuma
11
Döviz kuru sistemleri
Okuma
12
Döviz kuru sistemleri
Okuma
13
Döviz kuru sistemleri
Okuma
14
Avrupa Merkez Bankası, uluslararası para sistemi ve parasal
Okuma
kurumlar
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
15
Avrupa Merkez Bankası, uluslararası para sistemi ve parasal
kurumlar
16
Final Sınavı
•
•
•
•
•
•
Okuma
Paya M., “Para Teorisi ve Politikası”, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul, 1998
Parasız İ., “Para – Banka ve Finansal Piyasalar”, Ezgi Kitapevi, Bursa, 1994
Erol İ., “Para-Banka Teori ve Politika”, Emek Matbaacılık, Manisa, 1999
Hiç M., “Para Teorisi”, İstanbul, 2002
Bofinger P., “Monetary Policy-Goals, Institutions Strategies and Instruments”, Oxford
University Pres, Oxford, 2001
Hubbard R. G., “Money, Financial System and the Economy”, Adison Wesley, 2002
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna
Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna
Katkısı
80
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Sayısı
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Toplam İş Yükü(saat)
Süresi (saat)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Proje
2
10
20
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
TOPLAM
270
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
1
ÖÇ2
5
ÖÇ3
3
PÇ2
270/30=9 ECTS
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
3
2
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
PÇ13
PÇ14
PÇ15
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5 Çok yüksek
PÇ16
Download