DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl Haftalık T+U+L Saati

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Yıl
0803508 3.Yıl
Yarıyıl
Haftalık
T+U+L
Saati
Kredi
AKTS
Güz
2+0+0
2
4
Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Dili
Türkçe
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
“Yok”
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
“Yok”
Dersi Veren Öğr. Elemanı
Prof. Dr. Mehmet KUTLU
Yardımcı Öğr. Elemanları
-
Staj Durumu
“Yok”
Öğretim Metotları
Yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları, mikro öğretim uygulamaları,
projeksiyon cihazı ile sınıfta sunum,
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere insan yaşamının devamını sağlayan temel
mekanizmayı tanıtmak, vücuttaki organların yapı ve çalışmasını
kavratmaktır
Vücuttaki organların yerlerini gösterebilir ve aktivitelerini açıklayabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sindirim ve boşaltım sistemlerinin yapısını ve çalışma şekillerini
tanımlayabilir.
Solunum ve dolaşım sistemini oluşturan organları tanır ve görevlerini
açıklar.
İç salgı bezlerinin görevlerini açıklar ve yerlerini gösterebilir.
Dersin İçeriği
DERS AKIŞI
Anatomi ve fizyolojinin tanımı, Vücudun anatomik düzlem ve eksenleri,
Organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dolaşım
sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, dişi üreme sistemi ve
mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo gelişim
süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve
duyu organları.
Ön Hazırlık
Hafta Konular
1
Ders içeriğinin ve örnek bir portfolyonun tanıtılması, ders sürecinin
planlanması.
2
Anatomi ve Fizyolojinin tanımı, tarihsel süreci ve temel Anatomik
terimler
3
Hareket sistemi (iskelet ve kaslar)
4
Hareket sistemi (iskelet ve kaslar)
5
Sindirim Sistemi
6
Dolaşım Sistemi- Lenf Sistemi
7
Ara Sınav
8
Beslenme ve Metabolizma
9
Boşaltım Sistemi
10
Solunum Sistemi
11
Bağışıklık Sistemi
12
Üreme Sistemi, Mentruasyon Döngüsü ve Embriyo Gelişim SüreciDöllenme
13
Endokrin Sistem
14
Sinir Sistemi ve Duyu Organları
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Eleine, N. Marieb (1994) Ed.4. Anatomy&Physiology Coloring Workbook, The
Benjamin/ Cummings Publishing Company, İnc. California
Önerilen Kaynaklar Marrieb, N. Elaine. Human Anatomy and Physiology. California, U.S.A. 1989
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ SINAVLAR
Yıl İçi Sınavının (Ara Sınav) Başarıya Oranı
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
1
40
Yarıyıl /Yıl Sonu Sınavının (Final) Başarıya Oranı
1
60
Toplam
2
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine uygular.
2
Öğrencilerin aktif öğrenme etkinliklerini süreç kapsamlı olarak ölçme ve değerlendirme
tekniklerini bilir.
3
Fen bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer .
4
Uluslararası rekabete hazır bireyleri aktif öğrenme ortamları çerçevesinde destekleyebilecek
öğretim uygulamalarını yapar.
5
Fen bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
6
Bilgi pazarlama ve bilgiyi oluşturma çerçevesinde teknoloji ve tasarımının önemini kavrar,
uygulamalarda sorgulama becerisini kazanır.
7
Bilgisayar destekli öğretimi benimsemiş olarak, özgün öğretim tasarımı oluşturur,
simülasyonları geliştirir ve uygular.
8
Fen bilgisi eğitimi alanında bilimsel süreç becerilerini dikkate alarak verileri çözümler, deney
yapar, tasarlar ve sonuçları yorumlar.
9
Fen öğretimi alanında aldığı eğitim doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek çevresiyle paylaşır.
10
Araştırma, bilgiye erişme ve bilgiyi paylaşma amacı ile arama motorlarını internet sitelerini
portallarını ve veri tabanlarını kullanır.
11
Fen ve teknoloji alanlarında gerek bireysel gerekse öğrencilerle birlikte projeler oluşturur
12
Hayat boyu karşılaştığı sorunlar ve her türlü çalışmalarında bilimsel araştırma yöntem ve
tekniklerini uygular.
13
Mesleki yeterliklerini belirlerken veli, öğrenci, meslektaş ve idareci görüşlerinden yararlanır.
14
Bilim ve fen öğretimi ile ilgili konferans açık oturum, bilimsel toplantı ve seminerlere dinleyici
olarak katılır.
15
Yaparak- yaşayarak öğrenme hedefine uygun sınıf içi etkinlikleri düzenler, bilimin ve fennin
doğasına uygun ders dışı öğrenme ortamları oluşturur.
16
Öğrenme ortamını öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine, becerilerine ve bireysel
farklılıklarını dikkate alarak düzenler.
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi Toplamİş Yükü
(Saat) (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
16
1
16
Sunum / Seminer Hazırlama
2
5
10
Yarıyıl İçi Sınav (Ara Sınav)
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınav (Final)
1
20
20
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
120
120/30
4
Download