DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Açık Ekonomi Makro İktisadı

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Açık Ekonomi Makro İktisadı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
3
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Barış Gök
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, küreselleşme ile birlikte çeşitlenen ve
karmaşıklaşan iktisadi olayları daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için geniş
bir bakış açısı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Temel makro ekonomik terimleri kavrayabilme
2. Açık ekonomilerde ülkeler arası ilişkileri kavrayabilme
3. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri matematiksel fonksiyonlarla
tanımlayabilme
4. Matematiksel ve grafiksel teknikleri kullanarak ekonomik olayları
analiz edebilme
Temel Makroekonomik Kavramlar, Para Arzı, Merkez Bankası, Para
Çarpanı, Klasik Para Talebi, Keynesyen Para Talebi, Friedman’nın Para
Talebi Teorisi, Para Piyasasında Denge, Döviz Kuru, Uzun ve Kısa Dönem
Döviz Kuru Teorileri, Sabit Döviz Kuru, Esnek Döviz Kuru, Dış Ödemeler
Bilançosu, Ana Hesapları, Dış Açık ve Dış Fazla, Açık Ekonomide Makro
Ekonomik Politikalar-Sabit Döviz Kuru sistemi ve esnek döviz kuru sistemi,
İş Çevrimleri, Keynesgil İş Çevrimi Teorisi, Yeni Klasik Teori, Politika
Şokları, Açık Ekonomide ekonomik büyüme ve ekonomik yakınsama
KONULAR
HAFTA
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel Makroekonomik Kavramlar
Okuma
2
Para Arzı
Okuma
3
Para Talebi
Okuma
4
Döviz Kuru
Okuma
5
Döviz Kuru Sistemleri
Okuma
6
Dış Ödemeler Bilançosu
Okuma
7
Dış Ödemeler Dengesi
Okuma
8
Açık Ekonomide IS-LM-BP Analizi
Açık Ekonomide Makro Ekonomik
PolitikalarSabit Döviz Kuru Sistemi
Okuma
9
Okuma
10
Açık Ekonomide Makro Ekonomik
PolitikalarSabit Döviz Kuru Sistemi
Açık Ekonomide Makro Ekonomik
Poitikalar
- Esnek Döviz Kuru Sistemi
Okuma
11
12
İş Çevrimleri
Okuma
13
İş Çevrimleri
Okuma
14
Açık Ekonomide Ekonomik Büyüme
Okuma
15
Açık Ekonomide Ekonomik Büyüme
Okuma
16
Final Sınavı
Jeffrey Sachs, Felipe Larrain (1993); Macroeconmics in the Global
Economy, Prentice Hall.
İlker Parasız (1991); Mkro Ekonomi Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi
Halil Seyitoğlu (2003); Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları
Kemal Yıldırım, Doğan Karaman (2003); Makroekonomi, Eğitim,
Sağlık ve
Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
80
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
16
3
48
Ödevler
5
2
10
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
2
2
2
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
TOPLAM
150
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
150/30=5 AKTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ8
PÇ9
3
4
3
4
5
4
ÖÇ1
1
ÖÇ2
2
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ6
PÇ7
PÇ10
PÇ11
Download