AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
3. Yıl
1. Dönem
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
İngilizce
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
• Günümüzde kullanılan iletişim tanımlarını ortaya koyarak
örgütsel iletişimin ne anlama geldiğini belirlemek
• Bir bilim dalı olarak halkla ilişkilerin temelleri, içeriği ve
organizasyonlardaki yerinin anlaşılması
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. İletişim fonksiyonunun ve organizasyonlar ve takımlar
içerisindeki yerini, rollerini ve açıklayabilmek.
ÖÇ2. İş yazışmaları ve sunumları için gereken etkin iletişim
tekniklerini kavrayabilme.
ÖÇ3. İletişim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilmek.
Dersin İçeriği
Örgütsel dinamiğin devamlılığı örgüt içi iletişimin kalitesine
bağlıdır. Bu derste iletişim kavramından yola çıkılarak iletişim
modelleri, organizasyonlarda iletişim konuları yanında etkin sunuş
ve aktif dinleme konularına da değinilecektir
İletişim Kavramı
İletişim süreci
Temel öğeleri ve işleyişi
İletişim ve İletişim Modelleri
Algılama ve algılama süreci
Organizasyonlarda İletişim
Organizasyonlarda İletişim Boyutları ve İletişim
Biçimleri
8. Gruplarda İletişim
9. Ara Sınav
10. Etkin iletişimi Engelleyen faktörler ve iletişimi
iyileştirme yolları
11. Etkin Sunuş ve Aktif Dinleme
12. Toplantı Düzenleme ve Toplantı Yönetimi
13. Görüşme Teknikleri
14. Etkin Görüşme İlkeleri ve Becerileri
15. Yazışma Teknikleri
16. Final Sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chaney L. H., Martin J. S., (2004), Intercultural Business
Communication, 3rd edition, Prentice Hall.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
-
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
(saat)
(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Sunum / Seminer Hazırlama/
6
2
12
Ödevler
14
1
14
Ara sınavlar
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
10
1
2
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
20
1
2
1
40
TOPLAM
82
13
150
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 AKTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
4
4
5
5
5
4
2
2
2
3
3
3
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
3
3
3
3
2
3
2 Düşük
2
2
2
4
5
4
4
5
4
3 Orta
2
4
2
5
5
5
4 Yüksek
4
4
4
4
5
4
4
4
5
3
3
3
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)
1
2
2
2
1
1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards