Dış Ticaret İşlemleri

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu, Adı
MVUP209 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
T + L + U Saatleri 2 + 0 + 0
AKTS Kredisi
2
Yıl / Yarıyıl
2.Yıl/ 3. Yarıyıl
Düzey
Ön lisans
Yazılım Şekli
Mesleki
Bölüm
Muhasebe ve Vergi
Ön Koşul
Yok
Öğretim Yöntemi Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama, problem çözme, örnek olay incelemesi,
grup çalışmaları
Süresi (Hafta-Saat) 14 hafta, haftada 2 saat teorik
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Amacı
İleride bir dış ticaret şirketinde ve ya bir şirketin dış ticaret bölümünde çalışmak
isteyen öğrencilere dış ticaret hakkında gerek teorik gerek uygulamaya yönelik
bilgiler vermek.
Dersin İçeriği
Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Geçmişten Günümüze
Dış Ticaretin Gelişimi, Dış Ticareti Yerel Ticaretten Ayıran Yönler, Dış
Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri; Incoterms 2000, Dış Ticarette Kullanılan
Belgeler (Ticari Belgeler, Resmi Belgeler).
Değerlendirme
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Sistemi
Ara sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Toplam
1
40
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
AKTS İş Yükü
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Tablosu
(saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma
14
2
28
Süresi
Ödevler
1
2
2
Sunum / Seminer Hazırlama
Ara sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Toplam İş Yükü (saat)
60
Dersin AKTS Kredisi
2
Öğrenim Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1.Uluslararası ticaretin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Dış ticaret konusunda kavramsal bilgiler edinmiş olur.
3.Dış ticaret şirketlerinin karşılaşacağı sorunlar karşısında bilinçli olur.
4.İyi bir dış ticaret şirketi yöneticisinin nasıl olması gerektiğini bilir.
5.Uluslar arası fırsatları değerlendirmeyi bilir.
6.Uluslararası ticaretin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Akışı
Hafta No Konular
Ön hazırlıklar
Dokümanlar
1.
Dersin Yöntemi, İçeriği ve Araştırma Sunum
Önerilen
Konuları Hakkında Tartışma.
Hazırlama
Kaynaklar
2.
İhracat Şekil ve Esasları, Türkiye'de Sunum
Önerilen
İhracat Rejimi Kararı, İhracat Hazırlama
Kaynaklar
Yönetmeliği
3.
İthalat: İthalat Şekil ve Esasları; Sunum
Önerilen
Türkiye'de İthalat Mevzuatı
Hazırlama
Kaynaklar
4.
Gümrük Birliği Çerçevesinde Dış Sunum
Önerilen
Ticaret Rejimindeki Değişiklikler
Hazırlama
Kaynaklar
5.
Türk Dış Ticaret Politikası; Ticarette Sunum
Önerilen
Tarife Dışı Önlemler
Hazırlama
Kaynaklar
6.
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Sunum
Önerilen
Şekilleri
Hazırlama
Kaynaklar
7.
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri;
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
8.
Ara Sınav
9.
Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Sunum
Önerilen
Belgeler; Ticari Belgeler, Resmi Hazırlama
Kaynaklar
Belgeler
10.
Ulusal ve Uluslararası İhracat ve Sunum
Önerilen
İthalatı Geliştirme Merkezleri
Hazırlama
Kaynaklar
11.
Dış Ticaretin Finansmanında Ticari Sunum
Önerilen
Banka Kredileri
Hazırlama
Kaynaklar
12.
İhracatın
Teşviki
ve Sunum
Önerilen
Finansmanında Devlet Desteği
Hazırlama
Kaynaklar
13.
Dış Ticarette Diğer Finansman Sunum
Önerilen
Yöntemleri
Hazırlama
Kaynaklar
14.
Factoring,
Forfaiting,
Finansal Sunum
Önerilen
Kiralama (Leasing)
Hazırlama
Kaynaklar
15.
İthalat ve İhracata Ait Örnek Sunum
Önerilen
Uygulama
Hazırlama
Kaynaklar
Dersin Kaynakları 1. Utku UTKULU, İsmail AYDEMİR, Ahmet ÖZKEN, Mutlu YILMAZ (2008)
Türkiye'de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması (Teoriden Pratiğe), Gazi Kit.,
İst.
2. Ferudun KAYA (2009), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İst.
Dersin Bölüm
Dersin Öğrenim Çıktıları
Program / Bölüm Öğrenim
Öğrenim
Çıktıları
Çıktılarına Katkısı 1.Uluslararası ticaretin temel kavramları 8
8
hakkında bilgi sahibi olur.
2.Dış ticaret konusunda kavramsal bilgiler 8,2
8,2
edinmiş olur.
3.Dış ticaret şirketlerinin karşılaşacağı sorunlar 8,7
8,7
karşısında bilinçli olur.
4.İyi bir dış ticaret şirketi yöneticisinin nasıl 8,7
8,7
olması gerektiğini bilir.
5.Uluslar arası fırsatları değerlendirmeyi bilir.
8,7
8,7
6.Uluslararası ticaretin temel kavramları 8
8
hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Yetkilileri Öğr. Gör. Fatih MERT, Öğr. Gör. Selçuk KORUCUK
Download