T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MODA

advertisement
T.C.
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
MODA TASARIMI PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI
1
Dersin Adı
TEMEL SANAT EĞİTİMİ
2
Dersin Kodu
MOD 10001
3
Dersin Türü
Zorunlu
4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
5
Dersin Verildiği Yıl
1
6
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
7
Dersin Kredisi
2
8
Dersin AKTS Kredisi
2
9
10
11
Teorik Ders Saati
(saat/hafta)
Uygulama Ders Saati
(saat/hafta)
Laboratuvar Ders Saati
(saat/hafta)
0
2
0
12
Dersin Önkoşulu
Yok
13
Dersin Dili
Türkçe
14
Dersin Veriliş Şekli
Yüz yüze
15
Dersin Koordinatörü
Okutman Evrim SIRMALI ŞİRİN
16
17
18
19
Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri
Dersin Amacı
Okutman Evrim SIRMALI ŞİRİN
T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
Tel:02242205454
Öğrencilere, temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak
kavratabilme.
Dersin Öğrenme
Kazanımları
1
Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyar.
2
Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarır.
3
Tasarım problemlerini çözer ve özgün fikirler üretir.
4
Gördüklerini çizgi ile ifade eder.
5
Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde
ifade eder.
20
Hafta
DERSİN İÇERİĞİ
Teorik
1
Temel çizim elemanları kullanılarak pratik
çalışmalar
2
Görsel doku, dokunsal doku
3
Uygulama
Görsel doku, dokunsal doku
1
4
5
6
Renk çemberi ve renk bilgisi
Renk çemberi ve renk bilgisi
Renk ve biçim ilişkisi
ARA SINAV
7
8
Oran-orantı ve altın oran
9
İki boyut, Üç boyut ilişkisi
10
“Örtme” ve “saydamlık”
11
Renk, biçim ve oran ilişkisi
12
Kompozisyon ve çevresel etkenler
13
Kompozisyon ve çevresel etkenler
14
Proje kritikleri
21
Ders Kitabı, Referanslar, Diğer Kaynaklar
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Çalışmaları
22
Sayısı
Katkı Yüzdesi
Ara Sınav
1
20
Ödev
1
20
Yıl Sonu Sınavı
1
60
Toplam
3
100
Yıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Açıklama
AKTS / İş Yükü Tablosu
23
SAYISI
SÜRESİ
TOPLAM İŞ YÜKÜ
Teorik Dersler
0
0
0
Uygulamalı Dersler
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
1
3
3
Projeler
0
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Diğer
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavları
1
10
10
ETKİNLİK
2
Toplam İş Yükü
74
Toplam İş Yükü / 30 saat
2,4
Dersin AKTS Kredisi
2
PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
24
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
PY13
PY14
PY15
PY16
PY17
ÖK1
4
3
5
5
2
1
5
5
1
1
1
2
1
2
4
5
4
ÖK2
5
4
4
5
3
1
5
4
1
1
1
2
1
2
5
5
4
ÖK3
4
5
1
5
2
1
4
5
1
1
1
2
1
2
5
4
4
ÖK4
5
2
1
5
2
1
5
5
1
1
1
2
3
2
5
4
4
ÖK5
5
2
1
5
3
1
4
5
1
1
1
2
2
2
5
5
4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program Yeterlilikleri
Katkı Düzeyi
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
3
Download