ruh sağlığı ve hastalıkları - Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri

advertisement
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dersin Adı
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Dersin Kodu
902002142011
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
6,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
4
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
4
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
öğr.gö. EMİNE AYDIN PEKDEMİR
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
1001
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Gebelikte ve doğum sonrasında oluşabilecek ruhsal bozukluklar hakkında
bilgi sahibi olması, Gebelikte ve doğum sonrasındaki kadında görülebilecek
ruhsal bozuklukları tanıyabilmesi ve gerekli yönlendirmeleri
yapabilmesiRuhsal açıdan sağlıklı bir gebelik ve lohusalık için gerekli
girişimleri planlayabilmesiOlumlu anne-bebek ilişkisinin gelişmesini
sağlayabilmesi
1--Temel psikiyatrik kavramları bilecek
2-Gebelikte ve doğum sonrasında oluşabilecek ruhsal bozukluklar hakkında
bilgi sahibi olabilecek
3-Gebelikte ve doğum sonrasındaki kadında görülebilecek ruhsal
bozuklukları tanıyabilecek ve gerekli yönlendirmeleri yapabilecek
4-- Rruhsal açıdan sağlıklı bir gebelik ve lohusalık için gerekli girişimleri
planlayabilecek
5-Olumlu anne-bebek ilişkisinin gelişmesini sağlayabilecek
Ruh sağlığını koruma ve ruh sağlığından sapma durumlarında tedavi ve
rehabilitasyona yönelik bilgi ve becerileri uygulayabilme
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
KONULAR
8
Teorik Dersler
Ruh sağlığına yönelik inanışlar ve tutumlar,
ülkemizde ruh sağlığı problemleri,
Ruh sağlığı yönünden gelişim dönemleri ve
özellikleri, terapötik ortam ve terapötik ortamı
oluşturmada hasta kabul ve taburculuk süreci,
Ruh sağlığı alanında ebelik süreci, ruh
sağlığının geliştirilmesi,
Stres ve Psikosomatik Hastalıklar
Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları,
Anksiyete Bozukluğu Olan Hasta
Somatoform ve Disosyatif Bozukluğu Olan
Hasta
Şizofrenik ve Diğer Psikotik Bozukluğu Olan
Hasta,
ARA SINAV
9
Duygu Durum Bozukluğu Olan Hasta,
10
12
Kişilik Bozukluğu Olan Hasta
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Hasta,
Deliryum, Demans
Ruh Sağlığı İle İlgili Yasal ve Etik Sorunlar
13
Psikiyatri Kliniğinde Tedaviler,
14
Postpartum depresyon ve ebelik yaklaşımları
15
Dersin değerlendirilmesi
1
2
3
4
5
6
7
11
16
Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
Uygulama
Laboratuvar
DERS KİTABI: Öztürk, Orhan. 2008; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Tuna
Matbbacılık, Ankara
Kum, Nebahat.2000;Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı
Yayınları, İstanbul
Pektekin Ç, Psikiyatri Hemşireliği, Demir Y (ed.), T.C. Anadolu Üniversitesi
Yayınları No:570, Eskişehir 1993
DERS ARAÇLARI: Barkovizyon, bilgisayar, yazı tahtası, film gösterimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Ara Sınav
Katkı Yüzdesi , %
1
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
100
100
Sayısı
Final Sınavı
Katkı Yüzdesi , %
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
1
1
Final Sınavı
1
1
1
Bütünleme Sınavı
1
1
1
Derse Katılım
14
4
56
Seminer
12
6
72
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
6
2
12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
6
2
12
Ev Ödevi
6
4
24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 179 / 30 = 5,97 ~ 6
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
2
3
*Katkı Düzeyi :
4
2
1
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download