C:\Users\pc2\Desktop\Nazan Son

advertisement
ADI
:
SOYADI :
9. SINIF
BİYOLOJİ
1. DÖNEM 3. YAZILI
DENEME 2
1.
Akıcı - Nazik zar modeline göre Hücre zarının yapısını açıklayınız.
2.
Hücre duvarı hangi canlılarda bulunur? Hücre duvarının yapısını oluşturan maddeler nelerdir? Yazınız.
3.
Hücrelerin özgüllüğü nelere bağlıdır? Açıklayınız.
4.
Çok hücreli bir canlıda, var olan tüm hücreler birbirleriyle hangi yönlerden farklılık gösterebilir? Yazınız.
5.
Bir hücrenin içinde meydana gelen yaşamsal olaylar nelerdir?
6.
Hücre zarında bulunan proteinler, kaç kısımda incelenir? Açıklayınız.
7.
Hücre duvarının, canlıya sağladığı faydaları yazınız.
8.
Hücre zarının seçici - geçirgen olmasının, hücreye sağladığı faydaları yazınız.
9.
‘’Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur.’’ ifadesini nasıl açıklarsınız?
10. Hücre zarının görevlerini yazınız.
11. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
*
Hücre kavramını ilk kez, ............................ adlı bilim insanı kullanmıştır.
*
Hücre sayısına göre canlılar ............................ ve çok hücreliler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
*
Gül, tavşan, insan gibi canlılara ait olan hücreler ............................ yapılı hücrelerdir.
*
Ökaryot hücre DNA’sı doğrusal yapılı ilen prokaryot hücre DNA’sı ............................ yapılıdır.
*
............................ Arkebakteriler sayesinde, atmosferdeki sera etkisi azaltılabilmektedir.
*
Ökaryotik hücrelerde zarla çevrili ............................ ve ............................ bulunur.
*
Hücre zarında çift sıralı bulunan yağlara ............................ denir.
*
Bakterilerdeki hücre çeperi ............................ yapılıdır.
*
Yağda çözünen moleküller hücre zarından ............................ ............................ moleküllere göre daha kolay geçer.
*
Zardaki ............................ lar Lipitlere ve proteinlere bağlanarak glikoprotein ve glikolipitleri oluşturur.
12. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ işareti koyunuz.
(......)
Hücre zarındaki akışkanlık proteinlerle sağlanır.
(......)
İki fosfolipit tabakası arasında su bulunmaz.
(......)
Zardaki yüzey proteinleri kanal görevi yapar.
(......)
Hücre duvarı cansızdır.
(......)
Tavuk yumurtası çok sayıda hücreden meydana gelmiştir.
(......)
Hücre içinde bulunan organeller canlıdır.
(......)
Hücre zarı esnek bir yapıya sahiptir.
(......)
Hücre çeperi, sadece bitki hücrelerinde bulunur.
(......)
Hücre içine alınacak maddeleri, hücre zarı denetler.
(......)
Zar proteinlerinin görevleri arasında, enzimatik aktivite de sayılabilir.
Download