2005-2006 eğitim-öğretim yılı yılmaz kayalar anadolu lisesi tarih 2

advertisement
2008-2009 ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ TARİH 4 DERSİ I.DÖNEM
II.YAZILI SORULARI (10-D SOS)
1-Ümit Burnu Yolu’nun bulunmasının Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri olmuştur? Buna karşı Osmanlı
Devleti’nin tavrı ne olmuştur? Açıklayınız.
2- Reformun Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir? Açıklayınız.
3-İstanbul fethinin Coğrafi Keşiflere etkisini açıklayınız.
4-1606 Zitvatorok Antlaşması’nın önemini yazınız.
5-Rönesans’ın İtalya’da başlamasının sebepleri nelerdir?
6-Karlofça Antlaşmasının önemini yazınız.
7-Coğrafi Keşiflerin Burjuvazi ve Soylular sınıfları üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Bunun Feodalite’nin
çözülmesine etkileri nasıldır?
8-Aforoz, Endüljans, Papa,Mesen, Enterdi kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
9-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşmadır (1676)........................................
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü dolayısıyla Orta Avrupa’daki üstünlüğü sona
erdi(1606).........................................
1664 yapılan bu antlaşma ile Uyvar ve Neograt kaleleri Osmanlılarda kalacak Avusturya Erdel işlerine
karışmayacaktı.....................................
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki hakimiyeti sona ermiştir(1699)
...........................................................
Bugünkü Türk-İran sınırını büyük oranda belirlemiştir(1639)............................................
1590 yılında yapılan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır
................................................................
10-Olayları karşılarına yazınız.
14871519-1522
1598
1555
11-Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını tamamlayınız.
Sonuçları:1-Yeni bölgeler ve kıtalar bulundu ve tanındı. 2-İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek sömürge imparatorlukları kurdular .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ..
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
12-Reform hareketlerinden sonra oluşan mezhepleri işaretleyiniz.
Kalvenizm
Anglikanizm
Presbiteriyan
Protestanlık
Almanya
Fransa
İngiltere
İskoçya
13-Aşağıda yer alan antlaşmalar hangi devletlerle yapılmıştır? Karşılarına yazınız.
Kasr-ı Şirin......................................................
Zitvatorok........................................................
Karlofça.............................................................
Hotin...................................................................
Buçaş...................................................................
Vasvar..................................................................
14-Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Büyük sömürge imp.kurulması
Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş geldi
Avrupa’dan göç başlaması
Kiliseye güvenin azalması
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı
Amerika’da yerli nüfus azaldı
Amerika’da Eski medeniyetler tanındı
Siyasi
Ekonomik
Dini
Kültürel
Sosyal
15- Özellikle feodalitenin yıkılmasında etkili olmuştur.Ordularda daha güçlü hale gelmişlerdir.............................
Yeni ticaret yolları bulundu.Akdeniz limanları önemini kaybederken ...............okyanusundaki limanlar canlandı.
1555 ....................antlaşmasıyla yeni ortaya çıkan Protestanlık Almanya’da serbest bırakıldı.
Katolik kilisesi yeni mezheplerle mücadele etmek için ...........................mahkemelerini kurdu.
Kelime anlamı ..................................demek olan Rönesans İtalya’da başlamıştır.
Coğrafi Keşifler sonucunda ticaretle uğraşan ......................sınıfı güçlendi.
Boşlukları doldurunuz.
Not Değeri:Her soru 10 puandır.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa 11.sorudan itibaren iptal edilecektir.
Download