adı-soyadı - İmam

advertisement
ADI-SOYADI:
NO:
1.
ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
2010–2011 ÖĞRETİM YILI 9 İHL A TEMEL DİNİ BİLGİLER 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
Dinlerle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:
Dini Adı
Tanrısı
Kutsal Kitabı
Peygamberi
Yahudilik
Sinagog
Hıristiyanlık
İncil
İslam
2.
Aşağıdaki kavramlar hangi dinlere aittir? Belirtiniz.
Tevhid
Teslis
Nirvana
On Emir
Çin dinlerinden
birinin adı
Brahma, Şiva, Vişnu
3.
Allah’ın sıfatlarından aşağıdaki kelimeleri açıklayınız:
Vücud
Vahdaniyet
Kudret
Beka
İlim
4.
Aşağıda isimleri verilen meleklerin görevlerini yazınız.
Cebrail:
İsrafil:
Kiramen Kâtibin:
Münker-Nekir:
Hafaza :
5.
İlahi kitapları ve hangi peygambere gönderildiğini yazınız.
İlahi Kitap
1.
2.
3.
4.
İbadet Yeri
Gönderilen Peygamber
6.
Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
7.
Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla birlikte yazınız
8.
Ahiret hayatı ile ilgili aşağıdaki metinde boşlukları doldurunuz.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
9.
Aşağıdakilerden hangisi nitelik bakımından değerlerlerinden farklıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
10.
Dünyadaki hayatın son bulup bütün canlıkların ölmesine , yok olmasına “……………..………………….” denir.
İkinci defa sura üfürüldükten sonra insanlar tekrar dirilecek. Buna “…………………….…………….” denir.
İnsanlar “……………………………” denilen büyük bir meydanda Allah’ın huzurunda toplanacaklar.
İnsanların dünyada yaptıkları her işin ve her sözün yazıldığı “ ……………………….. …………………………..” kendilerine dağıtılacaktır.
İnsanların davranışları “ …………………………….” denilen Allah’ın adalet terazisinde değerlendirilecektir.
Tüm insanlar değerlendirmelerin ardından”…………………………….” adı verilen bir yoldan geçecek.
İyiler “…………………….……………” ‘e,
Kötüler ise “………………………………………”’ e gidecekler.
Ölüm, hayatın değişmez bir gerçeğidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur’an’da şöyle ifade etmiştir: “ Her canlı ………………………. ……………………….tır.”
Hac
Zekât
Kader
Oruç
Kurban
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özellikleriyle bağdaşmaz?
A.
B.
C.
D.
E.
Kutsal kitabı vardır.
Allah tarafından gönderilir.
Ölen insanın ruhunun bir başka bende tekrar dünyaya geldiğine inanılır
Peygamber inancı vardır.
Öldükten sonra ahret hayatının varlığına inanılır.

Her sorunun doğru cevabı 10 puan, sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.
Muhittin Yüzlü
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni
Download