indir

advertisement
BAYKAN VEYSEL KARANİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2015-2016 YILI 1. DÖNEM COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR
1. YAZILI SINAVI
Tarih: 16 /11/2015
Adı ve Soy Adı:
Sınıfı ve Numarası:
Aldığı Not:
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (sorular 4 puandır)
1) Ekvatordan kutuplara gidildikçe biyoçeşitlilik genel olarak azalır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarının azalması
B) Kalıcı kar sınırının azalması
C) Ortalama yükseltinin değişmesi
D) Güneşlenme süresinin uzaması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi
2) Aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel ölçekte daha büyük bir etki alanına sahiptir?
A) Kahire
B) New York C) Antalya
D) Almaata E) Tahran
3) Aşağıdaki olayların hangisi havadaki karbondioksit gazını artırmaz?
A) Volkanik olaylar
B) Fosil yakıtların kullanımı
C) Tarımsal etkinlikler
D) Araçlardan çıkan egzoz gazları
E) Orman yangınları
4) Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfusunu artırmaya yönelik politika izlememektedir?
A) Almanya
B) ispanya C) Güney Kore D) İsveç E) Hindistan
5) Modern anlamda ilk şehirler nerede kurulmuştur?
A) Güneydoğu Asya B) Mezopotamya C) Arap yarımadası D) Avrupa E) Afrika
B)
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. ( sorular 5 puandır)
1) ………………………………………… bir bölgedeki hayvan ve bitki türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği anlamına gelir.
2) Mal veya hizmetlerin farklı meslek grupları tarafından imal edilmesi aşamasına……………………. denir.
3) Bir ürün veya hizmeti satın alacak kişiye ulaştırıması sürecine………………………… denir
4) Oksijen ………………………………. olayı ile açığa çıkar.
5) Besin ve enerji ……………………………. yoluyla bir canlıdan diğerine geçer.
C) Su döngüsünün aşamalarını maddeler halinde yazınız.( 10 puan)
D) Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerden 6 tanesini yazınız. ( 10 puan)
E) Yenilenebilir ve Yenilenemeyen doğal kaynakları maddeler halinde yazınız.( 10 puan)
F) Aşağıdaki terimlerin karşısına tanımlarını yazınız. ( her soru 5 puandır)
1) HABİTAT:
2) POPÜLASYON:
3) KOMMUNİTE:
4) BİYOM:
5) ADAPTASYON:
“Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.”
Necm – 39
Ders Öğretmeni
Mahir Örtlek
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards