HAYATINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN DÜŞÜNCELERİNDEN

advertisement
HAYATINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN
DÜŞÜNCELERİNDEN BAŞLAMALIDIR!
ABHA ULUSLARARASI TÜRK OKULU
2014 - 2015 FEN BİLİMLERİ DERSİ
6.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Ad Soyad:
byfenci
Puan:
 Aşağıdaki bilgilerden doğruları "D", yanlışları "Y" ile
karşısındaki kutuya belirtiniz.
bilginin
6p
 Aşağıda hücrenin yapı ve organellerinden bazıları
verilmiştir. Bunların adlarını resimlerin altına yazınız. 9p
1.
Organeller hücrenin çekirdeğinde bulunur.
Net kuvveti sıfır olan kuvvetlere dengelenmemiş
kuvvetler denir.
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek başına
yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir.
Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesini doğru
hesaplayabilmek için büyüklüklerini bilmek yeterlidir.
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları görmek
için teleskop kullanılır.
Küçük kan dolaşımının amacı, besin ve oksijeni hücrelere
taşımaktır.
 Bir
bitki hücresinin yapısını oluşturan 4 ana bölümü ve
görevlerini yazınız.
8p
2.
3.
.............................
................................
............................
4.
5.
6.
.............................
..................................
............................
7.
8.
9.
.............................
..................................
.............................
Aşağdaki sorular yukarıdaki resimlere göre cevaplayınız.
Cevaplarınızı numaralarla belirtiniz.
9p
......... Hücre bölünmesinde görevli organeldir.
......... Protein oluşumunda görevlidir.
......... Madde iletiminden sorumludur.
......... Salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir.
......... Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir.
......... Hücre içindeki fazla veya atık maddeleri depo eder.
......... Hücreyi dış etkilerden korur. Cansızdır.
......... Besin ve oksijen üretir.
......... Hücre içi sindirimde görevlidir.
 Aşağıda tanımları verilen hücre tiplerinin bulunduğu canlılara
3'şer örnek veriniz.
 Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 3 tanesini
tabloya yazınız.
6p
ÖKARYOT HÜCRE : Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri vardır.
12p
Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
1.
1.
Ökaryot hücreye örnek :
2.
2
Prokaryot hücreye örnek :
3.
3.
PROKARYOT HÜCRE : Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri
yoktur.
 Aşağıda verilen ve organizmayı oluşturan yapıları
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
1.
2.
4p
3.
 Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.
6p
4.
........... > ........... > ........... > ..........
 Aşağıda bir kemiğin yapısı gösterilmiştir.
Kemik çeşidi: …………….
Kemik çeşidi: …………….
Eklem çeşidi: …………….
Eklem çeşidi: …………….
12p
Kemik çeşidi: …………….
 Numaralandırılmış bu kısımların isimlerini ve
görevlerini yazınız.
Eklem çeşidi: …………….
1.
2.

3.
4.
5.
6.
Yukarıdaki eşleştirmeyi yapınız.
1.
2.
3.
4.
6p
5.
6.
11. Aşağıda tabloda kas çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler
Çizgili kas
Düz kas
Kalp kası
12.
 Şekildeki kas çeşitlerini boş kısımlara yazınız.
3p
............................................
............................................
............................................
5p
Yemek
Borusu
Kollar
Kalp
Çabuk
Yorulmaz
Çabuk
yorulur
İstem dışı
İstemli
verilmiştir. Verilen bilgi hangi kas çeşidi ile ilgili ise “+”
koyarak tabloyu doldurunuz.
9p
Kas çeşitleri
Özellikler
Örnekler
13. Aşağıdaki dolaşım sistemi şeklinden faydalanarak
"büyük kan dolaşımını" açıklayınız.
10p
14. Sürtünmesiz sistemde, şekildeki kuvvetlerin etkisindeki
cisim, hangi yönde kaç N'luk kuvvetle hareket eder?
Açıklayınız.
5p
15. "DENGELENMİŞ KUVVETLER" ve "DENGELENMEMİŞ
KUVVETLER" ne demektir?
İkişer örnek vererek açıklayınız.
8p
Download