mühendislik matematiği-ı

advertisement
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I
Dersin Adı
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I
Dersin Kodu
505002252000
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
3
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
3
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Anıl ERGÖNÜL
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
1001
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; lineer denklem sistemleri
çözebilmesi, temel matris determinant, vektör işlemlerini ve vektör
uzaylarını anlayarak öğrenmesi ve bu bilgilerin mühendislik
uygulamalarında kullanma becerilerini elde etmesidir.
Öğrenme Çıktıları
1-Lineer cebir, matris, vektör konularını ve mühendislik
uygulamalarında kullanma becerisi
Dersin İçeriği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
2-Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan problemleri tanımlama
ve formüle edip çözebilme becerisi
3-Mühendislikte sistem tasarımında ve çözümünde matris ve
vektör konularını kullanabilme becerisi
4-Uygulamalı matematikçilerle ve diğer mühendislik dallarındaki
kişilerle ortak çalışabilme ve iletişim kurabilme becerisi
Doğrusal denklem sistemleri ve matrisler
Determinantlar
2 ve 3 boyutlu uzayda vektörler
Öklid vektör uzayı
Genel vektör uzayları
İç çarpım uzayları
Öz değerler, öz vektörler
Doğrusal dönüşümler
1. Anton, H.,Rosses, C. : “Elementary Linear Algebra”, Wiley,
2005.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
0
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Toplam
Katkı Yüzdesi ,
%
Sayısı
Katkı Yüzdesi ,
%
0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
0
TOPLAM
0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Ders
Öğrenme PÇ PÇ
Çıktıları
1
2
ÖÇ 1
Program Çıktıları
PÇ 3
4
PÇ PÇ PÇ PÇ
4
5
6
7
4
ÖÇ 2
ÖÇ 3
4
PÇ
9
PÇ
10
3
PÇ
11
PÇ
12
3
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
PÇ 16
PÇ
17
PÇ
18
4
4
3
ÖÇ 4
*Katkı Düzeyi :
PÇ
8
4
1
4
Çok Düşük
4
2 Düşük
3
Orta
4
Yüksek
5
Çok
Yüksek
Download