Dersin Adı Doğrusal Cebir - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

advertisement
T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
LİSANS DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı
Doğrusal Cebir
Kodu
Dönemi
Zorunlu/Seçmeli
MSGSÜ Kredi
AKTS
FIZ 121
Güz
Zorunlu
4
6
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Türkçe
Ders Uygulaması Saat/
Hafta
Ders
Uygulama
Laboratuvar
4
0
0
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. Cemsinan Deliduman
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Doğrusal cebir bütün fizik kuramlarının matematiksel formulasyonunda
kullanılmaktadır. Vektör uzayları ve bunların arasındaki dönüşümler kuantum
kuramından genel göreliliğe her fizik kuramını anlamak için gereklidir. Matris
işlemleri ise bu kuramlarda yapılan hesapların önemli bir yüzdesini
oluşturmaktadır. Bu derste doğrusal cebir konuları uygulamalarıyla içiçe geçmiş
şekilde anlatılacak, hiçbir konu kuramsal düzeyde kalmayacaktır.
Dersin Öğrenme
Kazanımları (DÖK)
1. Doğrusal cebrin kullanımları ve denklem sistemleri çözme becerisi kazanma.
2. Vektör uzayı ve ilgili kavramların öğrenilmesi.
3. Elde edilen bilgi ve deneyimleri uygulamalarla pekiştirme. Fiziksel dünyaya
matematiksel bakış açısı kazandırma.
Dersin İçeriği
Doğrusal denklem sistemleri, matris işlemleri, doğrusal sistemlerin uygulamaları,
determinantlar, Öklidyen vektör uzayları, doğrusal sistemlerin geometrisi, genel
vektör uzayları, taban değişimleri, matris dönüşümleri, özdeğerler ve özvektörler,
iç çarpım uzayları, köşegenleştirme, doğrusal cebrin uygulamaları.
Ders Öğretim Yöntemi
ve Teknikleri
Konu anlatımı, örnek çözümü.
DERS AKIŞI (Haftalara Göre Konu Başlıkları)
Hafta
Konular
1
Doğrusal denklem sistemleri
2
Matrisler ve matris işlemleri
3
Doğrusal sistemlerin uygulamaları
4
Determinantlar
5
Öklidyen vektör uzayları
6
Doğrusal sistemlerin geometrisi
7
Genel vektör uzayları
Ön Hazırlık ve Notlar
8
Taban değişimleri
9
Matris dönüşümleri
10
Özdeğerler ve özvektörler
11
Kompleks vektör uzayları
12
İç çarpım uzayları
13
Köşegenleştirme
14
Doğrusal cebrin uygulamaları
KAYNAKLAR
1.
H. Anton, Elementer Lineer Cebir – Uygulamalar Versiyonu, Palme Yayıncılık, 2015.
2.
D.R. Hill, Uygulamalı Lineer Cebir, Palme Yayıncılık, 2015.
3.
V. Şahmurov, Lineer Cebir Uygulamaları, Papatya Yayıncılık, 2014.
4.
S. Lipshutz, Lineer Cebir, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI (Dersin katkısı olan alanı en az 1 en çok 3 olmak
üzere değerlendiriniz)
Program Yeterlilikleri (PY)
1
Fiziğin temel kavramlarına dair derin bir kavrayış edinme
3
x
2
Fiziğin temel deneysel ve teorik metodolojisini öğrenme
1,2,3
x
3
Fizikte kullanılan temel matematiksel metodlara dair pratik ve
işlevsel bir birikim edinme ve ileri matematiksel metodlara aşinalık
geliştirmek
1,2,3
x
4
Fiziğe dair problemleri çözebilme ve sonuçları analiz edebilme
yeteneği edinme
3
x
5
Temel fizik deneyleri tasarlayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
yeteneği edinme
6
Fizikte veya ilgili diğer alanlarda akademik veya profesyonel
mesleklerde çalışabilme becerisi
7
Global bir perspektif içinde fiziğin güncel sorunlarına dair anlayış
geliştirme
8
Fiziksel bilimlerdeki son gelişmeleri takip edebilme becerisi
2
9
Bilimsel prensiplere dair temel bir anlayış ve bilimsel metodun
önemine dair bir kavrayış geliştirme
2,3
10 Bilimsel metodu çeşitli problemlere uygulayabilme yeteneği
geliştirme
Ders Öğrenme
Kazanımları
Katkı
Yüzdesi
N
o
1
1,2,3
3
2
3
x
x
x
x
11 Disiplinler arası çalışma gruplarında görev alabilme becerisi
kazanma
x
3
12 Fiziğin hem modern yaşamdaki rolüne ve toplum üzerindeki
entellektüel etkisini kavrama
13 Bilimsel fikirleri uzman ve uzman olmayan kişilere açıklayabilme
becerisi kazanma
14 Yaşam boyu öğrenmemin önemini kavrama
15 Etik ve profesyonel sorumluluk duygusu kazanma
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sayısı
Süresi Toplam
(Saat) İş Yükü
(Saat)
Ders (14 hafta: 14 x toplam ders saati)
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, araştırma, alan çalışması,
kütüphane, görüşmeler, vb.)
14
6
84
1
20
20
1
20
20
Laboratuvar
Ara Sınav(lar)
Sunum / Seminer
Ödev / Rapor
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
180
Toplam İş Yükü / 30 s ( 1 AKTS = 30 saat)
6
Dersin AKTS Kredisi
6
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
DÖNEM İÇİ
Ara Sınav
Sayısı
1
Katkı Yüzdesi
%100
Kısa Sınav
Uygulama / Ödev / Araştırma / Rapor
Sunum
Projelendirme Süreci Çalışmaları
Toplam
DÖNEM SONU
Sınav
Ödev
Proje
%100
Sayısı
1
Katkı Yüzdesi
%100
Toplam
BAŞARI DURUMU
%100
Katkı Yüzdesi
Dönem İçi
% 60
Dönem Sonu
% 40
Toplam
100
Download