Uluslararası İktisat

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Uluslararası İktisat
Dersin Kodu
İKT 409
Dersin Türü
ZORUNLU
Dersin Seviyesi
LİSANS
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati (Teorik)
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
4
Dersin Verildiği Yarıyıl
7
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Sistemi
ÖRGÜN EĞİTİM
Eğitim Dili
TÜRKÇE
Dersin Önkoşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
YOK
Staj Durumu
YOK
Uluslararası ekonomi konusunda, teori, politika ve uygulama boyutlarında, İktisat Bölümü
öğrencilerinde analitik düşünme yeteneği ve kapsamlı bir anlama düzeyi oluşturmaktır.
Dış Ticaret Teorileri konusunda analitik düşünme yeteneği
Dış Ticaret Politikalarının amaç ve araçları konusunda analitik düşünme yeteneği
Ödemeler Bilançosu ve açıklar konusunda genel bir anlama düzeyi
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Uluslararası İktisada Giriş, Konu ve Kapsamı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16
Hafta)
Dersin İçeriği
KONULAR
Hafta
Teorik Dersler
1
2
3
4
Uluslararası İktisat Bilimine Giriş, Konu
Ve Kapsam, Diğer İktisat Bilim Dalları İle
İlişkisi
Uluslararası Ticaret Teorisi, Merkantilizm,
Mutlak Ve Karşılaştırmalı Üstünlük
Teorileri
Uluslararası Ticarette Talep Koşulları,
Teklif Eğrileri Analizi
Dış Ticaret Kazançlarının Analizi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
5
6
7
8
9
10
11
12
Faktör Donatımı Teoremi Ve Teoremden
Çıkarılan Hipotezler
Faktör Donatımı Teoreminin Test
Edilmesi, Leontief Paradoksu Ve Yeni
Hipotezler
Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme
Analizleri
Dış Ticaret Politikasının Amaç Ve
Araçları, Koruyuculuk Ve Serbest Ticaret
Savunuları-I
Dış Ticaret Politikasının Amaç Ve
Araçları, Koruyuculuk Ve Serbest Ticaret
Savunuları-II
Gümrük Tarifleri, Dar Ve Geniş Anlamda
Ekonomik Etkiler, Etken Koruma Oranı
Tarife Dışı Engeller(İthalat Kotaları,
Yasaklar, Tarife Benzeri Engeller, İhracat
Sübvansiyonları
Yurtiçi Endüstrilere Yönelik
Sübvansiyonlar, İhracat Monopolleri Ve
Karteller
13
Ödemeler Bilançosu(Tanım Ve Kavramlar
Ve Başlıca Hesap Grupları)
14
Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri Ve
Açıkları Kapaya Yönelik Politikalar
15
Final Exam
Ders
Kitabı/Malzemesi/Önerilen
Kaynaklar
Değerlendirme
Yarıyıl (yıl) içi etkinlikleri
Ödev
Sayısı
Katkı Yüzdesi, %
1
10
Kısa sınav
1
10
Ara Sınav
1
80
Proje
Sunum/Seminer
Toplam
100
Yarıyıl (yıl) içi etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl (yıl) Sınavının Başarı Notuna Katkısı
50
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İşyükünün Hesaplanması
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İşyükü (saat)
14
3
42
14
4
56
1
25
25
1
20
20
Ara Sınava Hazırlık
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık
1
15
15
32
77
168
Toplam İşyükü/30(s)
-
-
168/30
Dersin AKTS Kredisi
-
-
5.6
Etkinlikler
Teorik Ders (sınav haftası dâhil; 16xtoplam
ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma(ön çalışma, pekiştirme,
literatür taraması, okuma)
Ödevler
Proje
Sunum/Seminer
Alan Çalışması(Staj/Klinik
Çalışması/Laboratuar/Gezi-gözlem)
Toplam İşyükü (s)
PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ
Öğrenme
Çıktıları
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
Katkı Düzeyi:
1 Çok düşük 2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
Download