T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

advertisement
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS DERS TANITIM FORMU
Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm / Program
Matematik
Ana Bilim / Bilim Dalı
Matematik
Dersin Adı
Dersin Kodu
İleri Lineer Cebir
8210010023
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Doç. Dr. E. Gökçen KOÇER
Dersin
Amaçları
Yarıyıl
Güz
Bahar
Dersin Verilebileceği Diller
Türkçe
İngilizce
Diğer
T
3
Kredi
U
AKTS
0
8
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Dersin amacı, Matris teorisi ve matris uygulamaları ile ilgili genel teoriyi vermektir.
Hafta
1
2
3
4
5
Dersin İçeriği
AF-02
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu
Matrisler ve matris işlemleri
Determinantlar
Lineer denklem sistemleri
Vektör uzayları
Lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları
Baz ve boyut
İç çarpım uzayları
Lineer dönüşümler
Özdeğer ve Özvektörler
Singüler değerler
Matrisin köşegenleştirmesi ve üçgenleştirilmesi
Bilineer ve Kuadratik Formlar
Jordan Kanonik Formu
Jordan Kanonik Formu
Ön Hazırlık
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Literatür
tarama
Öğretme Metodu
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
Yüz yüze
ders
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Öğrenim
Kazanımları
vektör uzayları ve matrislerin uygulamaları ile ilgili genel teoriyi
kazanabilmek.
1- Matrisler,
Öğretim
Yöntemleri
Teorik ve kuramsal ders, literatür tarama
Ders İçin
Önerilen
Kaynaklar
* Lineer Cebir (Dursun Taşcı, 2008)
* Linear Algebra (K. Hoffman, R. Kunze, 2008)
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
1
100
1
100
Yıl İçinin Başarıya Oranı
1
40
Finalin Başarıya Oranı
1
60
2
100
Ara Sınav
Devamsızlık
Quiz
Ödev
Proje
Saha Çalışması
Sunum /Seminer
Uygulama Çalışmaları (Laboratuvar, Stüdyo Çalışmaları vb)
Diğer (staj vb)
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Toplam
T: Teori; U: Uygulama; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Download