DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Lineer Cebir ve Vektörler
EEE118
Yarıyılı
2
T+U Saati
Ulusal Kredisi
3+0
AKTS
3
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu / Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matris ve vektör cebirini, lineer bağımsızlar ve çözümlerini kavramak
Dersin İçeriği
Çoklu değişken fonksiyonlar, Lagrange çarpımları,ters
fonsiyonlar,Diverjans, gradyent. Diferansiyel denklemler ve Mühendislikte
nümerik çözümler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Matris ve vektör cebirine hakim olur.
Determinant ve özdeğer hesaplar.
Lİneer denklem sistemlerini çözer.
Vektör fonksiyonlarını analiz eder.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2,4
1
1,2,4
1
1,2,4
1
1,2,4
1,2
Gradyan, yönlü türev, körl ve diverjans hesaplar.
1,2,4
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
1
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Matrisler ve lineer denklem sistemlerine giriş
2
Matris cebiri, transpoz, ters matris
3
Gauss eliminasyon yöntemi ile denklem sistemi çözümü
4
Lineer bağımsızlık, matris rankı
5
Lineer sistemlerin temel teoremi, Gauss-Jordan yöntemi ile
matris tersi bulma
6
Determinantlar, Cramer kuralı
7
Matris özdeğerleri
8
Vize Sınavı
9
Benzer matrisler, matris köşegenleştirme
Ön Hazırlık
10
Vektörlere giriş, vektör cebiri, vektör çarpımları
11
Vektörel analitik geometri, doğru ve düzlem denklemleri
12
Vektör fonksiyonları ve analizi
13
Gradyan ve yönlü türev
14
Körl ve diverjans
15
Tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Elemantary Linear Algebra - Keith Matthews, A First Course in Linear Algebra Robert Beezer, Calculus - G. Thomas
Diğer
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Ara Sınav
SAYISI KATKI YÜZDESİ
1
70
1
30
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Matematik, Fen bilimleri ve Bilgisayar Bilimi ile ilgili
mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme,
2
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme
ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve
modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve
istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar
altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım
yöntemlerini uygulama becerisi,
4
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme
becerisi, sorumluluk alma özgüveni
5
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
becerisi,
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı
X
X
X
dilde teknik yayın okuyup anlayabilme becerisi,
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
9
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre
ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve
toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak;
10
girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve
çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve
11 araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini
etkin kullanma becerisi,
12
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
Toplam
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Ödev
1
20
20
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
20
20
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
120
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4
Dersin AKTS Kredisi
4
Download