AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Ekoloji, Yeşil Ekonomi ve Kalkınma
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin AKTS Kredisi
8
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar / 4. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çevre sorunlarını anlamaya yönelik olarak ortaya konan teorik
ilkeler, politika araçları ve ilgili ekonomi uygulamalarına ilişkin öğrencilere
geniş bir perspektif sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
1- Yer küre sisteminin ana bileşenlerini ve fonksiyonlarını belirleme
2- Politik, ekonomik, sosyal ve eğitimsel güçlerin çevrenin korunması
üzerindeki önemli etkilerini anlayabilme
3- Doğal kaynaklar üzerindeki bireysel etkileri tanıyabilme ve kaynakların
eşitsiz dağılımına ilişkin yapıyı analiz edebilme
4- Doğal kaynaklara ilişkin yasal düzenlemeleri tanımlayabilme, özel ve
kamu sektörünün doğal kaynaklar yönetimini genel hatları itibariyle
açıklayabilme
5- Sağlıklı ekosistemler (hava, su ve toprak) ile sağlıklı insan nüfusu arasında
bağlantı kurabilme
6- Çevre konularına ilişkin bilimsel niteliği olan çalışmalar hazırlayabilme
Temel Ekonomik Esaslar, Doğal Kaynaklar ve Çevre Perspektifi, Çevrenin
Değerlendirilmesi, Kalkınma Planlarında Çevre Politikaları, Avrupa Birliği’nde
Çevre Koruma Mevzuatı, Çevre Yönetiminde Ulusal ve Uluslar arası Kurum ve
Girişimlerin İşbirliği, Çevre Yönetiminin Finansal Kaynakları, Doğal Kaynaklar
ve Çevresel Değerlerin Mevcut Durumu ve Gelecekteki Görünümü, Çevre
Sorunları, Çevre Kirliliğinin Ulusal ve Uluslar arası Kapsamı, Türkiye ve Diğer
Ülkelerdeki Çevre Politikaları.
KONULAR
HAFTA
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel kavramlar ve veriler
Okuma
2
Sürdürülebilir kalkınma ve Çevre
Okuma
3
Yeşil ekonomi
Araştırma ödevi
hazırlanması
4
Yeşil ekonomi ve uluslararası düzeyde
çalışmalar
Okuma
5
Avrupa Birliği’nde Çevre Koruma Mevzuatı
Araştırma ödevi
hazırlanması
6
Çevre Yönetiminde Ulusal ve Uluslar arası
Kurum ve Girişimlerin İşbirliği
Okuma
7
Çevre Yönetiminin Finansal Kaynakları
Okuma
8
Ara Sınav
9
Doğal Kaynaklar ve Çevresel Değerlerin
Mevcut Durumu ve Gelecekteki Görünümü
Araştırma
Ödevinin
Hazırlanması
10
Çevre Sorunları ve Ekolojik Ayak izi
çalışmaları
Araştırma ödevi
hazırlanması
11
Yeşil GSYIH hesaplamaları
Okuma
12
Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Çevre Politikaları
Okuma
13
Tartışma ve Sunumlar
14
Tartışma ve Sunumlar
15
Tartışma ve Sunumlar
16
Final Sınavı
Kahn, J.R. (1998). The Economic Approach to Environmental and Natural
Resources. Dryden Press
Karacan, A. R. (2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası. Ege Üniversitesi
Yayınları: İzmir
Pearce, D. & Turner, R.K. (1990) Economics of Natural Resources and the
Environment.
Tahvonen, O. & Kuuluvainen, J.(2000). The Economics of Natural Resource
Utilization.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse Katılım
Katkı Yüzdesi (%)
10
Yarıyıl Ara Sınavı
90
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
7
14
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
20
1
2
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
2
1
40
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
180
240/30=8 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Öğrenme
Program Çıktıları
Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
ÖÇ1
2
3
ÖÇ2
4
3
2
2
ÖÇ3
3
2
3
ÖÇ4
3
3
2
3
ÖÇ5
2
2
3
ÖÇ6
4
4
2
Download