Kan Alma Personeli Görev Tanımı TBH/107GR-001

advertisement
T.C.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Doküman Adı
Kan Alma Personeli Görev Tanımı
Doküman Numarası
TBH/107GR-001
Yayın Tarihi
Revizyon Numarası
Revizyon Tarihi
Sayfa Sayısı
04.04.2010
00
--
2
Güncellemelerinin Takibi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Açıklamalar
Kontrol Eden
Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi
Başhekim
-- 1 / 2 --
Doküman Durumu
KONTROLLÜ KOPYA
BĐLGĐ AMAÇLI
ĐPTAL ......./......./.........
1.
GENEL BĐLGĐLER
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Görevin Adı
Birimi
Bağlı Olduğu Kişi
Kendisine Bağlı Kişiler
Çalışma Saatleri
2.
GÖREVĐN KAPSAMI
Kan Alma Personeli
Kan Alma
Sorumlu Müdür Yardımcısı
08.00–17.00
Polikliniklerden gelen hastaların kan ve numunelerinin alınması.
3.
YETKĐ, SORUMLULUK VE GÖREV LĐSTESĐ
Hastayı kan alma koltuğuna oturtmak.
Hastayı yapılacak işleme karşı bilgilendirmek.
Kan alma birimi sekreterinden aldığı kan tüplerinin üzerindeki ismin
doğrulamasını yapmak.
Hastanın koluna turnikeyi bağlamak ve 1 dakika içinde kanını tüplere almak.
Kanı alırken gerekli steril şartları uygulamak (eldiven, iğne ucu v.s).
Kan alımından sonra malzemeleri tıbbi atık uygulama yönetmeliğine uygun
şekilde muhafaza etmek.
Hastalardan alınan kanları pnömatik sistem (havalandırma sistemi) ile ilgili
laboratuarlara göndermek.
Kan alım işleminden sonra hastanın genel durumunu kontrol etmek.
-- 2 / 2 --
Download