Ülkemizin ilk entegre demir-çelik tesisi KARDEMİR A.Ş olarak

advertisement
GENEL MÜDÜRLÜK
ÇEVRE POLİTİKASI
Doküman No
ÇYS.PT.0001
Revizyon No
0
Revizyon Tarihi
Sayfa No
02.08.2013
1/1
Ülkemizin ilk entegre demir-çelik tesisi KARDEMİR A.Ş olarak; ”sağlıklı çevre, verimli
üretim” ilkesinden hareketle, tüm üretim ve yatırım faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmayı
ve sürekli iyileştirme yaklaşımını temel prensip olarak kabul ederiz.
Bu anlayışla;
 Çevre ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükler ve
standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat
düzenlemelerine katkı sağlamayı,
 Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırımlarımızda, çevre dostu teknolojileri
kullanarak, minimum atık, maksimum verimle kaynak kullanmayı,
 Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkların; kaynağında azaltılmasını, geri
kazanılmasını ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
 Faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımız,
çalışanlarımızın çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak,
tedarikçilerimiz
 Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
Tüm çalışanlarımız adına taahhüt ederiz.
GENEL MÜDÜR
FRM.KY.0041/00 ; Politika hazırlama formu
ve
Download