toplantı prosedürü - Konya Sanayi Odası

advertisement
KONYA SANAYİ ODASI
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak İnsan Kaynaklarını herkese eşit
fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi, ilgili yasa ve kurallara uygun şekilde dinamik, gelişime açık ve
yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, ihtiyaçlara göre organizasyon
yapısının etkinliğini sürekli gözden geçirmeyi, eğiterek kariyer gelişimlerini hızlandırmayı, mutlu
çalışan profili yaratarak personel devir hızını azaltmayı, görev tanımının gerektirdiği sorumluluk,
deneyim ve liyakat doğrultusunda ücretlendirme yapmayı, çalışanların öneri ve beklentilerini
dikkate almayı, iletişimin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi ve kurumsal
hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi desteklemekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu Başkanı
SAYFA NO :
FORM NO :
1/1
POL 02
REVİZYON NO
: 00
REVİZYON TARİHİ: 29.12.2014
Download