Çevre Politikamız (İndirmek için tıklayınız...)

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
DOKÜMAN NUMARASI
YAYIN TARİHİ
REVIZYON TARIHI
REVİZYON NO
SAYFA NO
:
:
:
:
:
GGUV.A5
23.12.2016
0
1/ 1
Çevre Politikamız;







Çevreyi koruyarak ,yasalara uygun ve diğer paydaşlara
olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Mümkün olduğu kadar atıklarımızı geri dönüşüme
kazandırmak.
Doğal denge için doğaya katkı sağlayacak çalışmalar
yapmak.
Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını
sağlamak.
Çalışanlara eğitim ve çalışanlarımızın çevre bilincini
geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
Çevre kirliliğini azaltacak faaliyetlerde bulunmak
Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve
enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek.
GENEL MÜDÜR
KADİR BAYRAM
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
Download
Study collections