göz koruyucuları kullanma talimatı

advertisement
GÖZ KORUYUCULARI
KULLANMA TALİMATI
1.
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa
TL-006
22.07.2016
1/1
AMAÇ
Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Bakım Onarım işleri ile ilgili güvenlik
önlemlerini tanımlamaktır.
2.
KAPSAM
Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve Bakım Onarım İşlerini kapsar
3.
TANIMLAR
4.
SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur.
5.
UYGULAMA
5.1. Genel

Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak
amacıyla göze uygun kafes, gölgelik veya gözlük mutlaka kullanılacaktır. Aşağıdaki
durumlarda da göz koruması için gerekli araçlar kullanılacaktır.

Taşlama yaparken, Matkap veya el bireyzi kullanırken, Beton, çimento ve boya işleri
yaparken veya tezgâhlarda taşlama yaparken, Kaynak, spreyli boya veya patlama
işlemi yaparken,

Basınçlı hava ile temizleme yaparken, kazanları temizlerken, Testere ile kesme işlemi
yaparken, Soğutma gazı, asit, alkali muhtevasına sahip maddeler üzerinde çalışırken,
Kamyon ve hareketli araçların altında çalışırken, Topraklama yaparken, devreyi
keserken veya devreye alırken, Yüksek gerilim sigortalarını değiştirirken,

Kaynak yaparken veya kesme için kullanılan üfleç kullanırken,
Kazan ateşini gözlerken, Yüksek basınçlı suyla veya temizleme deterjanlarıyla yıkama
yaparken, Hat enerjili iken civa buharlı veya benzeri lamba değiştirirken,

Erimiş metallerle çalışırken, Asit baz ve her türlü kimyasal madde ile çalışırken,
Küllü ve kömürlü ortamlarda çalışırken. Çok rüzgârlı ortamlarda çalışırken
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Güvenlik Formu
Hazırlayan
Yürürlük Onayı
Kalite Sistem Onayı
İsmail Cenkmen TEBER
Mehmet TERCAN
Prof. Dr. Mustafa KURT
(Form No: FR-166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)
Download