uluslararası ilişkiler ofisi vizyon ve misyon bildirgesi

advertisement
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ VİZYON VE
MİSYON BİLDİRGESİ
Doküman No
00-000-D-07
İlk Yayın Tarihi
21.03.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa
1/1
VİZYON
Uluslararası düzeyde üniversiteler arası öğrenci/akademisyen değişimi için gerekli altyapıyı
oluşturarak ve uluslararası projeleri destekleyerek, üniversitemizin eğitim kalitesinin yükselmesine
ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak.
MİSYON
Bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen kurumumuzun eğitim kalitesini artırmak amacıyla projeler ve
imzalanan akademik protokoller çerçevesinde öğrenci/akademisyen değişimini sağlamak ve artırmak için
gerekli olan uygun ortamı oluşturacak bir ofis olmak.
Hazırlayan
ÖĞR.GÖR.Aylin YAVAŞ
BOZKURT
Sistem Onayı
Prof.Dr.Salim YÜCE
(Form No : 70-000-F-03; Revizyon Tarihi: 01.03.2012; Revizyon:00)
Yürürlük Onayı
ÖĞR.GÖR.Aylin YAVAŞ
BOZKURT
Download