AKILCI İLAÇ KULLANIM TALİMATI KODU: İY.TL.13 YAYIN TARİHİ

advertisement
AKILCI İLAÇ KULLANIM TALİMATI
KODU: İY.TL.13
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 01
REVİZYON TARİHİ: 24.12.2015
SAYFA NO: 1/1
AMAÇ: Hastaya doğru tanının konması, hastanın sorununun dikkatlice tanımlanması, tedavi amaçlarının
belirlenmesi, değişik seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış (güvenilir) tedavinin seçilmesi, uygun bir
reçete yazılması, hastaya açık bilgiler ve talimatlar vererek tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının
izlenmesi ve değerlendirmesinin sağlanmasıdır.
KAPSAM: Hastanemizde ilaç yazılan tüm hastaları kapsar.
SORUMLULAR: Tüm hekimler, eczacı ve ilacı uygulayan sağlık personeli.
UYGULAMA:

Hastanın temel sorunu tanımlanmalı ve tedavi amaçları belirlenmelidir.

Hangi hastalıklar ve hangi yakınmalarda ilaç tedavisine başvurulacağı belirlenmeli, kesin tanı
konulduktan sonra ilaç seçimi yapılmalıdır.

Kullanılacak ilacın etkisini değiştireceği için hastanın önceden kullandığı ilaçlar veya birlikte
kullanacağı ilaçlar bilinmelidir.

Tedavide kullanılacak ilaca karar verirken şu dört ana özellik dikkate alınmalıdır:
Doğru ilaç, doğru hasta, doğru doz, doğru zaman.
Bunun yanında ilacın güvenilirliği (yan etki ve ilaç etkileşimleri), uygunluğu (saklama ve kullanım
kolaylığı) ve ilacın maliyeti de göz önüne alınması gereken hususlardır.

Tedavide özellikleri iyi bilinen az sayıda ama etkin olan ilaçlar tercih edilmelidir.

Tedaviye düşük dozda başlayıp, doz mümkün olduğunca yavaş artırılmalıdır.

Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır. Yeni ilaçlar
hastanın yaşam kalitesini artıracaksa tedaviye eklenmelidir.

Tedaviye uyumu artırmak için tedavi basitleştirilmeli, mümkünse günde tek uygulama tercih
edilmelidir.

Hastaya ve yakınına tedavi süreci ve ilaçlar hakkında yeterli ve anlaşılır bilgi verilmeli, hasta
yakınının ilaç kullanımını denetlenmesi sağlanmalıdır.

İlaçların nasıl kullanılacağı ve saklanacağı tam olarak öğrenilmeli; ilaçlar hekim ve eczacının uyarısı
doğrultusunda kullanılmalı; ilacın yan etkileri konusunda hekim ve eczacıdan bilgi alınmalıdır.

Karşılaşılan alerjik durumlar hekim ve eczacıya bildirilmelidir.
DEĞİŞİKLİK:
Hazırlayan
ECZANE BİRİM SORUMLUSU
HH
Kontrol Eden
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Onaylayan
BAŞTABİP
Download