çevre yönetim sistemi şartları

advertisement
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ŞARTLARI
SOYLU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Bölüm:
Sayfa:
ÇEK_0
05.09.2011
00
4
2/11
SOYLU ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI;
SOYLU olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri
dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve
her sahada en aza indirmek.

Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli
davranmak.

Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek

İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve
taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve
telkinde bulunmak.

Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli Iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR..
Hazırlayan:
Yönetim Temsilcisi
Revizyon Yapan:
İnceleme
Yönetim Temsilcisi
Onay
Genel Müdür
Download