a. Görev Ünvanı: AB, DIŞ TİCARET, İŞ GELİŞTİRME SORUMLUSU

advertisement
Doküman no
AB, DIŞ TİCARET İŞ GELİŞTİRME
GÖREV TANIMI
Doküman no
İlk Yayın Tarihi
Revizyon no
Revizyon tarihi
Sayfa no
GT-08
01.03.2007
02
01.09.2012
1/2
a. Görev Ünvanı:
AB, DIŞ TİCARET, İŞ GELİŞTİRME SORUMLUSU
b. Görevin Ana Amacı:
AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hazırlanması, yürütülmesi
ve raporlanması, Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi
çalışmalarının yürütülmesi, Oda web sitesinin aktif olarak çalışmasının ve güncellenmesi hizmetlerinin
düzenli ve kontrollü yürütülmesinin sağlanması, DEİK İl Temsilciliği faaliyetlerinin yürütülmesi.
c. Bağlı Olduğu Unvan:
Genel Sekreter ve İdari İşler ve Personel Müdürüne bağlı olarak çalışır.
d. Kendisine Bağlı Ünvanlar:
-e. İş İlişkileri:
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Oda Üyeleri, Oda Organları ile Genel Sekreter, İGEME Genel
Sekreterliği ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir.
f. Yokluğunda Vekalet Eden:
Araştırma ve Ekonomik İlişkiler Birimi, AB. Dış Ticaret, İş Geliştirme Biriminin bulunmadığı hallerde
görevlerini yerine getirir.
g. Görev ve Yetkileri:

AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hazırlanması,
yürütülmesi ve raporlanması

Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması amacıyla Üye Eğitim İhtiyacı Belirleme
Anketinin hazırlanması, anket sonuçlarına göre eğitimin gerçekleştirilmesi çalışmalarının
yürütülmesi,

Oda web sitesinin aktif olarak çalışmasını ve güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü
yürütülmesini sağlamak,
HAZIRLAYAN
İDARİ İŞLER VE PERSONEL MÜDÜRÜ
ONAYLAYAN
GENEL SEKRETER
Doküman no
AB, DIŞ TİCARET İŞ GELİŞTİRME
GÖREV TANIMI
Doküman no
İlk Yayın Tarihi
Revizyon no
Revizyon tarihi
Sayfa no
GT-08
01.03.2007
02
01.09.2012
2/2

İnternet sitesi üzerinden güncel haberleri, duyuruları yayınlamak,

Üye katılımı gereken toplantı ve organizasyonlarda üyeleri aramak ve bilgi vermek,

Üyelerin yabancı dil, internet erişimi gibi konulardaki yardım taleplerini yerine getirmek.

Oda bünyesinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerin organizasyonuna destek vermek,

Yurtdışı fuarlar ve iş heyeti ziyaret organizasyonlarına destek vermek,

Bölümün sorumluluğunda olan konularda Oda Gazetesi için çalışma yapmak.

Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. maddelerine göre
arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna bilgi sunar.

Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek
h. Aranan Nitelikler:

Üniversite (İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ) mezunu olmak,

Dış ticaret, AB, dolaşım belgeleri, Pazar araştırma vb. sertifika programlarına katılmak,

Bu görevde en az 3 yıl deneyimli olmak,

Bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanıyor,

İngilizce dışında bir yabancı dil daha biliyor olmak.
HAZIRLAYAN
İDARİ İŞLER VE PERSONEL MÜDÜRÜ
ONAYLAYAN
GENEL SEKRETER
Download