tbmm b: 64 o: 1 tc sağlık bakanlığı yüksek ihtisas eğitim ve araştırma

advertisement
T.B.M.M.
O: 1
24 . 3 . 2004
B : 64
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞTABİPLİĞİ
BURSA
20.02.2004
Sayı : ^£Af
Konu :
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BURSA
İlgi : 20.02.2004 tarih ve 2817 sayılı yazınız.
İlgi sayılı yazınız ile istenen 2003 yılına ait veriler aşağıdaki şekildi İr.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Açık Kalp Ameliyatı sayısı: 134
Öf-pomp sayısı : 20
/,iU
Doç.pir. özcan ATA lAKf
Saştabip
20.02.2004
Başhekimliğe,
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde 2003
yılında toplam 2622 ameliyat yapılmıştır. Bunlardan 12'si çalışan kalpte olmak
üzere 1989'u açık kalp ameliyatıdır
Gereği için bilgilerinize arz olunur.
Prof. DrsAj|/<utsal
KVC Kİ Koordinatörü
-446-
Download