2006-2007 bahar dönemi

advertisement
ULUSLARARASI İLİŞKİLER II (2006-2007 BAHAR DÖNEMİ)
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERSİ DÖNEM SONU SINAVI
29 Mayıs 2007
SORULAR
1. Aşağıdaki sorulardan birini yanıtlayınız (60 PUAN).
a. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesinin devletlerin uluslararası
örgütlenmeye gitmesi açısından taşıdığı önemi örnekler vererek anlatınız.
b. Bağlantısızlar Hareketi’nin günümüzde tekrar canlandırılması arayışlarının olası
nedenleri hakkında düşündüklerinizi bu hareketin temel tarihsel dinamiklerini
de dikkate alarak yazınız.
2. Aşağıdaki kavramlardan seçeceğiniz dördünü kısaca tanıtınız (40 PUAN).
a. Barış İçin Ortaklık (Partnership for Peace)
d. İSEDAK
b. Bireysel başvuru (AİHM)
e. Minsk Grubu
c. Ülke kuralı (Uluslararası Af Örgütü)
f. Şangay Beşlisi
Açıklamalar
-Süre 75 dakikadır.
-Kağıt sınırlaması yoktur, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
-Lütfen okunaklı yazınız.
Başarılar dilerim.
Dr. Erdem DENK
Download