2015-2016 I.DÖNEM 9.SINIF TARİH DERSİ I

advertisement
2015-2016 I.DÖNEM 9.SINIF TARİH DERSİ I.YAZILI SORULARI
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:
1-Tarih biliminin tanımını yazınız
2-Tarih biliminde tasnif ve tahlil yöntemi niçin yapılmaktadır?
3-Tarih yazıcılığı kaça ayrılır yazınız.
4-Mezolitik dönemde Anadolu’da bulunan yerleşim birimlerini yazınız.
5-Etnografi:
Nümizmatik:
Epigrafi:
Heraldik:
Tanımları karşılarına yazınız.
6-Tarih Öncesi devirlerin bölümlere ayrılmasında ………………………………………………………..belirleyici
olmuştur.
7-Türkler Müslüman olduktan sonra ilk olarak ……………………………….takvimini kendileri oluşturmuştur.
8-Anadolu da yazılı hayatın başlamasına ……………………………..öncülük etmiştir.
9-Mülkiyetin başlaması,ticaret ve mimari ilk kez ………………………………….ortaya çıkmıştır.
10-Konya Çatalhöyük dünyada ilk ……………………………………başladığı yerdir.
11-Hititlerde kraliçeye …………………………..denir.
12-İlkçağda Mısırda ……………………….yazı kullanılmıştır.
13-İran da İlkçağda ………………. Ve …………………..devlet kurmuştur.
14-Dünyada ilk alfabe ………………………tarafından oluşturuldu.
15-Tarih devirlerinin başlamasında ………………………….bulduğu …………………………etkili olmuştur.
16-Ziggurat:
Firavun:
Tapates:
Satraplık:
Nom:
Pankuş :
Tanımlarını karşılarına yazınız.
17- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
A_Resim sanatının başlaması
(
B-İnsanoğlunun yaşadığı en uzun dönem
(
) Tunç devri
)Mezolitik dönem
C-Yıllıklar(Anallar)
(
) Akadlar
D-Şehir devletlerinin kurulması
(
)Mısırlılar
E-İlk düzenli ordu
(
)Paleolitik dönem
F-Güneş yılı ilk takvim
(
)Hititler
18-‘’Tarih istediğimiz her kelimeyi yazabileceğimiz bir harf kutusudur. ‘’Görüşünü öne süren bir
tarihçi,tarihçilerin araştırmalarında özellikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalarını istemiştir?
a-Kaynak incelemesinde yardımcı bilimlerden yararlanma
b-Çalışmaların aktarılmasında yansız olma
c-Yazılı belgelerden yararlanma
d-Sebep-sonuç ilişkisini göz önünde tutma
e-Olayı döneminde değerlendirme
19-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığından birisi değildir?
a-Sümerler
b-Elamlar
c-Akadlar
d-Urartular
e- Asurlular
20—Tarıma büyük önem vermiştir.-İlk kolonicik faaliyeti başlatmıştır.-İlk yazılı Hukuk oluşturmuştur.İlk kez para kullanmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi özelliği verilen devletlerden birisi değildir?
a-Babiller
b-Fenikeliler
c-Frigyalılar
d-Sümerler
e-Lidyalılar
Download