Soru 12-Aşağıdaki cümleleri şimdiki zamanlı cümleler olarak

advertisement
Soru 12-Aşağıdaki cümleleri şimdiki
zamanlı cümleler olarak tamamlayınız.
Soru 16-Sözcüklerin karşısına eş
anlamlılarını yazınız.
Ödevimi düzenli……………………….
Çamaşırları çekmecelere……………….
Ağaçtan iki tabak vişne ………………
Aldığım her kitabı …………………..
Çocuklar yemyeşil kırlarda ………….
Ulus :
Duyuru : ileti
Asır :
Yıl :
Okul :
Zaman :
Yuttaş :
Soru 13-Boş bırakılan yerlere gelecek
zamanlı eylemler yazınız.
Seneye 4. sınıfa başlayacağım
Yazın kuzenim bize ………………
Hasta amcam tedavi ………………
Bu yaz yazımı düzeltmeye ……………..
Ağabeyim İzmit’e …………………
Bahçedeki ağaçların dalları ……………
Soru 14-Boş bırakılan yerlere bilinen
geçmiş zamanlı eylemler yazınız.
Yere düşünce çok güldü.
Uykusuz şoför kaza …………..
Sınavdan ilk kez 90 ……………..
Seyhan Nehri kıyısında piknik ……….
Arkadaşlarımı çok …………………….
Dün akşam romandan 40 sayfa ………..
Soru 15- Boş bırakılan yerlere öğrenilen
geçmiş zamanlı eylemler yazınız.
Doktor iki gün önce………………..
Hemşire hastalara ilaçlarını …………..
Kantinde hiç simit …………………
İngiltere’de İngilizce ……………….
Hangi kurs daha …………………….
Otobüs terminalde arıza ………………
Soru 16-Altı çizili sözcüklerin
anlamdaşları ile cümleler yazınız.
Osmaniye vilayet oldu.
………………………………..
Şoför deneyim kazanınca çok sevindi.
………………………………………
Savaş esirleri nereye götürüldü?
………………………………………
Dün düşümde ninemi gördüm.
Soru 17-“Eğitime çok deyer veriyorum.”
Yukarıdaki cümlede hangi sözcük yanlış
yazılmıştır?
………………….
Soru 18-“İşini üstün körü yapmak”
deyiminin anlamı nedir?
A-İsteyerek yapmak B-Özenmeden
yapmak
C-Mutluluk içinde yapmak
Soru 19-Aşağıdaki çoğu zaman yanlış
kullanılan sözcükler yazılmıştır.Bunların
doğru halini karşılarına yazınız.
A-Bir az :
Düşdü :
Öretmen :
Furdu :
Herkez :
Maydanos :
Sebze :
Soru 20-Eken-biçer- fırtına-rüzgâr
Yukarıdaki atasözünü aşağıya doğru
olarak yazınız.
………………………………………
Soru 21-Hangi bilgi yanlıştır?
A-Bir hece dört sesten oluşabilir
B-Her hecede mutlaka bir ünlü olması
gerekir
C-Bir hecede en az iki sesli bulunur
Çalışmanızı veliniz ile kontrol ediniz.
Doğru yanıt sayısı:……………
Yanlış yanıt sayısı:………………
Ramazan Demir
4-C Sınıf Öğretmeni
Download