İlişkili Taraf İşlemleri

advertisement
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.
Tarih: 14.07.2014
Konu: İlişkili Taraf İşlemleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin
ilişkili tarafları ile 2014 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen, satış işlemlerinde
hasılatın %10'undan fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin
şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı
aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili
taraflarından Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile
yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının 2014 yılında da
Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda; Yaşar Birleşik
Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat
belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları
karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
[email protected]
1
Download