T.B.M.M. B : 112 29 . 7.2003 O : 5 Hatay Milletvekili Sayın Züheyir

advertisement
T.B.M.M.
B : 112
29 . 7.2003
O :5
Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafindan verilen "Yüksek İhtisas Hastanesi
Başhekiminin başka bir hastaneye atanmasının nedenleri" ne ilişkin yazılı soru
önergesinin cevabıdır.
SORULAR:
1. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ni baştan aşağı yenileyen, ameliyat randevusu
tarihlerini bir yıldan bir ay gibi bir zamana indiren, Eko, Efor testi gibi tetkiklerin
günü gününe yapılmasını sağlayarak halka hizmetin üstün, rahat ve kolay bir
şekilde ulaşmasını sağlayan, son 3 yılda 20'den fazla kalp nakli gerçekleştiren,
Türkiye'de ilk defe 3 hastaya suni kalp takan ve 10 binden faria açık kalp ameliyatı
yaban Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi'nin başhekirninin 25 senedir hizmet ettiği
hastanesinden alınarak, Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesine tayin edilmesinin nedeni
nedir?
2. Türkiye'nin en önemli kalp merkezlerinden biri olan Türkiye Yüksek İhtisas
Hastanesine atama yaparken hangi kriterleri göz önüne aldınız?
3. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin başhekimliğine getirilen Dı.Adnan
ÇOBANOĞLU'mın Portland Oregon Healt Sciences Üniversitesinde çalışırken
1991 ve 1994 yıllarında iki ayrı hastaya yanlış grupta kalp nakli yaptığı ve ikinci
hastanın ölmesi nedeniyle tazminat ödediğine dair internette bilgi dolaşmaktadır. Bu
bilgiden haberiniz var mıdır? Bunun gerçekle ilgisinin olup olmadığını biliyor
musunuz? Bu konuda araştırma yaptınız mı?
4. Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesinde çocuk kalp cerrahisini kurmak üzere bir yıldan
fazla bir süredir çalışan ve milyarlarca lira harcanarak gerçekleştirilen kalp cerrahi
servisini ve ameliyathanesini kuran ProlDrAli Kutsal'm yetişkin kalp cerrahisinin
yapıldığı Yüksek îhtisas Hastanesine afoman^n amacı nedir? Ameliyat olmak için
sıra bekleyen 100'den fazla hastanın mağdur edildiğini biliyor musunuz?
CEVAPLAR:
Dr.Oğuz TAŞDEMİR, 31.10.2002 tarihinden itibaren Ankara Türkiye Yüksek ihtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asli görev olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliği
görevi ile, 657 sayılı Kanun'un 88 inci maddesine göre "ikinci görev" ile aym Hastanenin
Baştabiplik görevini yürütmekte iken, 657 saydı Kanun'un 88 inci maddesi ile memurlara
"ikinci görev" verilmesi ve aym usul ile geri alınması hususlarında idareye tanınan takdir hak
ve yetkisine dayanılarak Baştabiplik görevi üzerinden alınmış ve Bakanlığımız Teftiş Kurulu
Başkanlığı Müfettişlerince adıgeçen baklanda düzenlenen Müfettiş Raporuna istinaden 657
sayılı Kanunttn'un 76 ncı maddesine göre Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefliğine 14.03.2003 tarihinde
naklen tayin edilmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 71 ve 76 ncı
maddeleri ile görev ve unvan eşitliği gözetilmeden, kazanılmış hak aylık dereceleri korunarak
sınıf ve görev yeri değişikliği suretiyle memurların naklen atanmaları hususunda idareye
takdir hak ve yetkisi tanınmış bulunmaktadır.
-188-
Download