OLAYA MARUZ KALAN KİŞİ:

advertisement
ODYOMETRİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI
Döküman No
MC.TL.36
Yayın Tarihi
01.08.2011
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
Nisan-2013
Sayfa No
1/1
1.0 AMAÇ
Cihazın doğru kullanımını sağlamak.
2.0 KAPSAM
Odyoloji ünitesi.
3.0 KISALTMALAR
4.0 SORUMLULAR
Odyoloji ünitesinde çalışanları.
5.0 TANIMLAR
6.0 FAALİYET AKIŞI
 Hasta sessiz kabine alınarak gerekli yönergeler verilir.
 Kulaklık takılır ve ses duyunca basması için eline buton verilir.
 Cihaz on-off düğmesine basılarak açılır.
 Test iyi kulaktan başlanır.
 Teste başlanacak frekans ayarlanır.
 Hastanın cevabına göre dB arttırılıp azaltılarak o frekanstaki işitme eşiği bulunur.
 Her frekans için aynı işlem tekrarlanır.
 Sonra diğer kulağa geçilir, aynı işlem tekrarlanır.
 Bu şekilde her iki kulak hava yolu işitme eşikleri belirlenen hastaya, kemik yolu vibratörü takılır. Bu test için
hastaya yönerge verilir.
 Frekans ve dB ayarlanarak kemik yolu işitme eşikleri saptanır ve forma işaretlenir.
 Elde edilen tüm değerler odyogram formuna yazılır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Download