Çocuklarda kan kültürü örneği alınırken kontaminasyonu önlemek

advertisement
ÇOCUKLARDA KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEĞĠ ALMA TALĠMATI
Doküman Kodu: SML.TL.06
Yürürlük Tarihi: 11.2009
Revizyon No/Tarihi: 01/12.2015
Sayfa No: 1 / 1
AMAÇ:
Çocuklarda kan kültürü örneği alınırken kontaminasyonu önlemek.
SORUMLULAR:
Tüm sağlık persoleli.
TALĠMAT DETAYI:
 Aseptik teknik uygulanır.
 El yıkma veya el dezenfeksiyonu yapılır.
 Eldiven giyilir.
 Giriş yeri palpe edilir.
 Girişim yapılacak bölge alkolle temizlenir.
 Ġyotlu solüsyon ile içten dışa doğru dairesel halkalar şeklinde temizlenir.
 Ġyotun kuruması beklenir.
 Gerekirse damarın daha iyi görülebişmesi için, alkol ile iyot temizlenebilir.
 Bundan sonra palpasyon yapılmaz. Palpe edilecekse aseptik şartlara dikkat edilir.
 2-7 ml kan alınır (En az 1 ml).
 Kan, kelebek set ile direk şişeye alınır Ya da 2 cclik enjektör ile alınır.
 Kan kültür tüpüne boşaltılır.
 Kan kültür tüpünün giriş yerine temas edilmez.
 Arter ve diğer vasküler kanüllerden kan kültürü alınmaz.
 <2 saat / Oda ısısında / Laboratuvara gönderilir.
 Asla buzdolabına konulmaz.
 2 şişe alınacaksa, aynı teknikle farklı damarlardan kan örneği alınır.
 Ġntravenöz kateter ilişkili infeksiyon düşünüldüğünde;
o Aseptik koşullarda kateter çıkartılır.
o Distal ucundan 5 cmlik bölümü steril tüpe atılır ve kapağı kapatılır.
o Kurumadan laboratuvara ulaştırılır.
o Farklı bir damarda, eş zamanlı kan kültürü alınır.

Mikrobiyoloji istem kağıdının köşesine kan kültür örneği alan kişinin unvanı, adı, soyadı yazılır.
GÜNCELLEMELERĠN TAKĠBĠ
Revizyon No
Revizyon Tarihi
HAZIRLAYAN
LABORATUVAR SORUMLU
HEKĠMĠ
Revizyon Nedeni
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
Download