AKIN TEKSTİL A.Ş. KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAsı

advertisement
AKIN TEKSTİL A.Ş.
KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAsı
•
Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, tekstil ve konfeksiyon
sektöründeki rekabet gücümüzü artırmak.
•
AR-GE çalışmalarıyla üretim yelpazemize yeni ürünler katarak, sektörümüz ile ilgili
gelişen beklenti ve ihtiyaçları karşılamak.
•
çevresel kirliliğe yol açacak, başta atık su olmak üzere, atıkların kaynağında
azaltılarak geri kazanılmasım ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesirıi sağlamak.
•
Üretim proseslerinde; daha az hammadde kullanımım sağlayacak, çevresel etkiyi
azaltacak iyileştirmeler yapmak.
•
Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği artırmak.
•
Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri
gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak.
•
Çalışanlarımıza kalite ve çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek,
katılımlarım artıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
•
Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Kalite ve Çevre
Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek.
Yayın Tarihi
; 01.09.2003
Revizyon Tarihi: 01.03.2012
Revizyon No
: 04
Download