PARA VE BANKACILIK DersTürkçe İsmi

advertisement
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: ECONOMICS
Ders Dili:
Türkçe
Ders Kodu: EKON306
DersTürkçe İsmi:
PARA VE BANKACILIK
Ders İngilizce İsmi: MONEY AND BANKING
Dersi Verecek:
Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER
Dersin Türü:
ZORUNLU
Yıl
Semester
1
Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):
Dersin Seviyesi: ÖNLİSANS
3
1
Dönem:
AKTS Kredisi: 6
3,00
Dersin İçeriği:
Öğrenme Kazanımları:
1
Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Uygulama(saat/hafta): 0,00
Laboratuar(saat/hafta): 0,00
Para politikalrı her ülke ekonomisi için vazgeçilmez önemi olan
politikalardır.Bu politikaların uygulanmasında başarı kuşkusuz ülke
ekonomilerinin kalkınmasında son derece büyük bir önemi olacaktır.
Öğrencilerin para politikasının etkin uygulanmasında ve bu etkinliğin finansal
sektörlerle ilişkisini anlamasına yardımcı olmak dersin ana hedefidir.
/
Dersin Amaçları:
Öğrenci İş Yükü:
AKTS Formülü:
Kaynaklar:
Para,Bankacılık, ve Finansal Piyasalar İktisadı,Sekizinci Basakıdan Çeviri,
Frederic S.Mishkin.2011.
Uluslararası İktisat. Teori Politika ve Uygulama.Geliştirilmiş
16.baskı.Prof.Dr.Halil Seyidoğlu,2007.
Değerlendirme:
İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları: EKON202
1. Hafta (19 – 23 Eylül)
Giriş
2. Hafta (26 – 30 Eylül)
Finansal Piyasalar
3. Hafta (3 – 7 Ekim)
Para Nedir
4. Hafta (10 – 14 Ekim)
Faiz oranlarının Davranışı
5. Hafta (17 – 21 Ekim)
Merkez Bankalarının yapısı ve Federal Rezerv Sistemi
6. Hafta (24 – 28 Ekim)
Para Arzının Belirleyicileri
7. Hafta (31 - 4 Kasım)
Para politikasının Araçları
8. Hafta (7 - 11 Kasım)
Döviz Piyasası
9. Hafta (14 – 18 Kasım) Para Talebi
10. Hafta (21 – 25 Kasım) IS-LM Modeli
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi
12. Hafta (5 – 9 Aralık)
IS-LM Modelinde Para ve Maliye Politikaları
13. Hafta (12 -16 Aralık) Para Politikasının Aktarım Mekanizmaları
14. Hafta (19 - 23 Aralık) Rasyonel Beklentiler:Politika Çıkarımları
15. Hafta (24 – 30 Aralık)
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Download