Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı Makro İktisat Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı
Makro İktisat
Kredi
4
Yıl-Dönem
2012-2013/Güz
Bölüm/Program/ABD
İşletme
Ders Kodu Ders Düzeyi
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Saatler/Kredi
*Öğretim Elemanı:
Bora SÜSLÜ ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Doç.Dr.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Bu dersin temel amacı, milli gelir, istihdam, büyüme, enflasyon, ödemeler dengesi temel makro
değişkenleri tanımlamak. Para ve maliye politikalarının bu değişkenler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu
doğrultuda öğrenciye para parasal piyasalar ve makro ekonomi arasındaki bağın nasıl kurulacağı teorik çatı
altında ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Makro İktisada Giriş
II. Hafta
Milli Gelirin Hesaplanması ve Ölçülmesi
III. Hafta
Klasik Analiz
IV. Hafta
Milli gelirin Belirlenmesi
V. Hafta
Toplam Arzın Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
VI. Hafta
Kamu Kesiminin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
VII. Hafta
Dışa Açık Bir Ekonomide Milli Gelir
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Para ve Maliye Politikaları
X. Hafta
Para, Faiz ve Milli Gelir
XI. Hafta
IS-LM Analizi
XII. Hafta
Enflasyon
XIII. Hafta
Dışa Açık Ekonomi
XIV. Hafta
Dışa Açık Ekonomilerde Para ve Maliye Politikası
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Öğrenci bu dersle birlikte makro ekonominin nasıl çalıştığını kavrar.
2. Makro Ekonomideki gelişmeleri izleyerek yorumlar.
3. Kamunun ekonomiye müdahalesinin nedenlerini ve sonuçlarını yorumlar.
4. Parasal piyasalarının teorik temellerini açıklar.
5. Piyasaları birlikte analiz eder.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Zafer TUNCA, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.
Önerilen Kaynaklar:
Erdal ÜNSAL, Makro İktisat, Turan Kitabevi, Ankara, 2007.
Tezer ÖCAL, Makro İktisat, İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul, 2007.
Ön/Yan Koşulları:
Download