uluslararası programlarda verilecek dersler

advertisement
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Ders Kodu
SHB110
Ders Adı (English)
History of Economics
Ders Adı (Türkçe)
Iktisat Tarihi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
(X ) Zorunlu
Ders Seviyesi
(X) Lisans
( ) Seçmeli
( ) Yüksek Lisans
( ) Doktora
Dersi Veren(ler)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İZGÖER
Kredisi
3
AKTS
5
Açıklama
İktisadi ilişkilerin tarihsel gelişimi. Üretim, tüketim, dağıtım ve
bölüşüm ilişkilerinin tarih boyunca düzenlenişi. İktisadi
kuramların temel esasları. Osmanlı Devleti ve Türkiye
Cumhuriyeti dönemlerinde iktisadi politikalar.
Kaynaklar
Barkan, Ömer Lütfü (1962). İktisat Tarihi Ders Notları,
İstanbul.
Genç, Mehmet (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve
Ekonomi, İstanbul.
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ara Sınavın başarıya
Oranı
Yıl sonu Başarıya
Oranı
Sayısı
Katkı Yüzdesi
1
40
1
60
Toplam
AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Ara sınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Diğer Çalışmalar
Dersin Kredisi
3
Download