MAN478 Dersin Adı : Uluslar arası Ticaret Se

advertisement
Ders Profili
İşletme Bölümü / Uluslararası Ticaret Programı
Dersin Kodu : MAN478
Dersin Adı
Seminerleri
Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu
Ön Koşul: -
:
Uluslar
arası
Ticaret
Katalog Tanımı: Güncel ticaret konuları. Ders Kitabı/Gerekli Kaynaklar :
Doha Görüşmeleri. Gümrükleme; uluslararası
korsanlık; bandıra ve menşe konuları; sağlık,
güvenlik ve çevre standartları.
Kredi / AKTS Sayısı : (3+0+0) 3 / 5 AKTS
Detaylı Tanım:
- Dış ticarete zihinsel olarak hazırlık
- Hedef belirleme ve özgüven
- Misafirlerin ihracat ve ithalat alanlarında aktardığı tecrübeler
- Dış ticaret müzakereleri
- Kültürel farklılıkları ve müşterileri ikna etme yolları
- Leasing
İçerik Tasarımı :
Bilgisayar Kullanımı:
Ders Çıktıları: [ilişkili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]:
1. Uluslar arası ticaret prosedürlerini kavrayacaklar ve bu prosedürlerle gelecekteki iş
hayatlarında karşılaşmaya hazır olacaklardır. [1,2,7,9]
2. Genel uluslararası ticaret kural ve şartlarını gelecekteki iş hayatlarında yol gösterici bir
biçimde dikkate alabileceklerdir. [1,2,7]
3. Geçerli duruma bağlı olarak, farklı işlem türleri arasından ayrım yapabileceklerdir. [1,2]
Önerilen Kaynaklar:
International Trade Transactions and Financing (Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı), Yüce
UYANIK
Ders İşleme Yöntemleri: Dersler ve ders içi tartışmalar, misafir konuşmacıların vereceği
seminerler
Değerlendirme Yöntemleri:
Devamlılık: 10 %
Vize Sınavı/Sınavları: 35 %
Final Sınavı: 35 %
Tartışmalara katılım.: 20 %
Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Faaliyet:
Ders Öncesi Okuma
Sayı:
4
Süre (saat) :
7
Toplam İş Yükü (Saat):
28
Dersler
14
3
42
Takım Çalışması
4
4
16
Sınıf içi Vaka Çalışmaları
5
3
15
Seminer
4
4
16
Vaka Çalışması
2
4
8
TOPLAM: 125 saat / 25 = 5 AKTS
Hazırlayan : Yüce UYANIK
Tarih : 10.06.2010
Download