MAN 445 Dersin Adı

advertisement
Ders Profili
İşletme Bölümü / Uluslararası Ticaret Programı
Dersin Kodu : MAN 445
Dersin Adı : İhracat ve İthalat Yönetimi
Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu
Ön Koşul: -
Katalog Tanımı: İthalat ve ihracata yönelik Ders Kitabı/Gerekli Kaynaklar :
firma politikaları. İhracat ve ithalat Trade secrets: ITC Generic Handbook for
pazarlarının degerlendirilmesi ve seçimi.
SMEs.
Uluslararası
ticaret
terminolojisi.
Fiyatlandırma ve ödeme yöntemleri, ihracat
ve ithalat örgütlenmesi, lojistik ve finansman;
gümrükleme.
Kredi / AKTS Sayısı : (3+0+0) 3 / 6 AKTS
Detaylı Tanım :
-
Dış ticarete giriş ve önemi
-
İhracat kararları ve ve örgütler
-
Dış ticaret sözleşmeleri ve bununla ilgili kurallar
-
Ödeme koşulları
-
Akreditif mektubu
-
Banka teminatı
-
Dış ticaret finansmanı
-
Uluslararası faktoring
İçerik Tasarımı : Yok
Bilgisayar Kullanımı: Yok
Ders Çıktıları: [ilişkili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]:
Dersin sonunda öğrenciler;
1. Bir ticari işlemin planlaması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi bilgi sahibi
olur. [1, 2]
2. Kendi profesyonel kariyeri boyunca kullanabileceği teknikler öğrenerek gelecekteki iş
yaşantısına katkı sağlar. [1, 2, 7, 8]
3. Farklı durumlarda kullanılan ticari işlemler arasında ayrım yapabilir. [1, 2]
Önerilen Kaynaklar:
-
ICC – Brochure No. 600
-
Foreign Trade Transactions & Financing (Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı), Yüce
UYANIK
Ders İşleme Yöntemleri:
Ders anlatımı ve tartışmalar.
Değerlendirme Yöntemleri:
Devamlılık: 10%
Vize Sınavları: 35%
Final Sınavı: 35%
Tartışmalara katılım ve katkı: 20%
Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Faaliyet:
Ders Öncesi Okuma
Sayı:
Süre (saat) :
Toplam İş Yükü (Saat):
4
10
40
15
3
45
Takım Çalışması
4
5
20
Sınıf içi Vaka Çalışmaları
5
3
15
Seminer
4
5
20
Vaka Çalışmaları
2
5
10
Dersler
TOPLAM: 150 saat / 25 = 6 AKTS
Hazırlayan : Yüce UYANIK
Tarih : 11 / 06 / 2010
Download