Detaylı Gör - KTO Karatay Üniversitesi

advertisement
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Etkin İletişim
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
SHS 221
2
1
0
4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişim biliminin temel kavramlarını
ve iletişim biçimlerini tanımalarını, iletişim becerilerini
geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İletişim biliminin temel kavramları, iletişim kanalları, iletişimi
etkileyen faktörler, sözlü ve sözsüz iletişim türleri, iletişim engelleri
ve çatışmaları, iletişimde sen dili – ben dili
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
A
Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.
C
Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal
hizmet uygulamalarında kullanma.
J
Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve
bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma.
N
Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve
makro düzeylerde) etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olma.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Karşılama Düzeyi*
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)
1
A2
Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temellerine
hâkim olabilmek
C1
İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkinin önemini
idrak edebilme
2
3
4
5
X
X
J2
İleri düzeyde farklı araştırma yöntem ve tekniklerine
ilişkin bilgiye sahiptir.
N1
Sosyal hizmet uygulaması bağlamında sözlü ve
yazılı iletişim kurma
X
X
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
No
Öğrenim Çıktıları
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
1
İletişim bilimine ilişkin temel kavramları ifade
edebilir
A2, J2, N1
1, 2
2
İletişim sürecinin ögelerini açıklar.
A2, N1
1, 2, 5
3
İletişim türlerini bilerek sözlü ve yazılı iletişimin
temel ögelerini ayırt edebilir.
A2, N1
1, 2, 5
4
Etkili iletişim kurabilmenin temel gereklerini
açıklar.
A2, N1
1, 2
5
Konuşma ve dinleme becerilerini ifade edebilir.
A2, C1, N1
1, 2
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Dersin detaylı olarak tanıtımı ve kapsamı; program içindeki yeri ve mesleki açıdan
katkıları
2
İletişim ve iletişim süreci
3-4
Sözlü ve sözsüz iletişim
5
Etkili iletişim becerisi ve bunu engelleyen hususlar
6
Kendini doğru ve etkin bir şekilde ifade etme
7
Tartışma kavramı ve sağlıklı tartışma yolları
8
Ara sınav
9
Çatışma ve çatışmayı önleme yolları
10
Toplumsal güçler ve iletişime etkileri
11
Toplulukla etkili iletişim kurma yolları ve etkin konuşma
12
Kadın erkek arasındaki iletişim
13
Çocuklarla iletişim
14
Gençlerle iletişim
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Öğretim elemanının verdiği notlar ve konularına göre hazırlanmış slaytlar
kullanılacaktır.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
0
Ödev
3
6
18
Uygulama
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Atölye
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
Diğer
3
3
9
Dönem Sonu Sınavı
1
20
20
Toplam
Çalışma
Yükü
Toplam Yük
117
Toplam Yük / 30
3.9
Dersin AKTS Kredisi
4
Download