Detaylı Gör

advertisement
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Sistematik Felsefe Problemleri
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
SOS 112
3
0
0
3
Dersin Amacı
Analitik ve çözümleyici bir düşünceye sahip olmak, sunulan bilgi,
deneyim, algı ve sezgi sonuçlarından oluşan düşünceyi analiz
etmek ve açıklığa kavuşturmak.
Dersin İçeriği
Felsefenin nasıl geliştiği, çeşitli felsefe öğretilerinin nasıl ortaya
çıktığı, bu öğretimlerin ayrımlarına kadar bir dizi felsefi soru ve
sorunu varlık, bilgi ve değer açısından değerlendirmek.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Karşılama Düzeyi*
No
Yeterlilikler
1
E
A
Sosyolojiyi diğer toplum bilimleriyle tarih, felsefe,
psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, edebiyat,
işletme, çalışma ekonomisi v.b. ilişkilendirilebilme
ve yorumlamaya sahip olmak.
Sosyolojik
muhayyileyi
edinmek,
toplumsal
gerçeklerin ayrımına varabilen bir zihinsel beceriye
sahip olmak.
2
3
4
5
X
X
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
Felsefenin tarihsel serüveninin bilgisine sahip
olmak
E
1, 3
2.
Felsefenin alt dallarını tanımak
E
1,3
3
Alanıyla ilgili kavramları, teorileri, öğretim E
yöntemleri ve uygulamaları tanımlamak
1,3
No
Öğrenim Çıktıları
1.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Bilgi Felsefesi
2
Bilim Felsefesi
3
Bilim Felsefesi
4
Varlık Felsefesi
5
Varlık Felsefesi
6
Ahlak Felsefesi
7
Ara Sınav
8
Ahlak Felsefesi
9
Siyaset Felsefesi
10
Siyaset Felsefesi
11
Sanat Felsefesi
12
Sanat Felsefesi
13
Din Felsefesi
14
Din Felsefesi
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Hüsameddin Erdem, Felsefeye Giriş, 2013
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Toplam
Çalışma
Yükü
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
4
0
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
118
Toplam Yük / 30
3,9
Dersin AKTS Kredisi
3
Download