adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Zaman Serileri Ekonometrisi II
Ders Kodu
ECON410
AKTS Kredi
5
Ders Düzeyi
İş Yükü
99 (Saat)
Teori
30.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, Fitoplanktonik ve Zooplanktonik organizmaların genel özellikleri, ekolojisi ve
akuakültür işletmelerinde büyük öneme sahip mikro alglerin öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Özet İçeriği
Planktonun tanımı, genel özellikleri, sınıflandırılması, toplanması, tespiti ve plankton miktarının tayini,
plankton üretiminde etkili olan ekolojik faktörler ve planktonik organizmaların neden olduğu biyolojik
olaylar, fitoplankton ve zooplanktonun yeri ve önemi, akuakültürde yaygın olarak kullanılan mikro algler
tanımlanmaktadır.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ders Koşulları
AKTS Kredi Koşulu
120
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü (Saat)
99
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları (İktisat)
1
Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz
edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
2
Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
3
Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif
alabilmek
4
Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
5
Türkiye’deki finansal piyasaların ekonomik analizinin yapılması konusunda başarılı olmak
6
Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
7
Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını
kullanabilmek
8
Ekonomide yeni değişim dinamikleri ve devletin yeni rolünün irdelenmesi konusunda bilgillenmek
9
Türkiye’nin iktisat tarihini incelemek
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 30.10.2017
1/1
Download