Teori Uygulama EKO110 Ekonomi II 2 3 0 3 3 Dersin Düzeyi Dersin

advertisement
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
1. Sınıf Bahar Dönemi
Dersin Kodu
Dersin Adı
EKO110
Ekonomi II
Dersin Düzeyi
Dersin Kategorisi
Dersin Dili
Ön Koşul
Öğrenim Sistemiz
Staj
Yarıyıl
2
Ders Saati
Teori
3
Uygulama
0
Kredisi
AKTS
3
3
Lisans
Zorunlu
Türkçe
Yok
14 Hafta - (haftada 3 saat teorik)
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı milli gelir, istihdam, enflasyon gibi makro ekonomi kavramlarını kullanarak, öğrencilerin günlük yaşamda kullanac
akları bilgi ve becerileri geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Temel Ekonomi, makro ekonomi, mikro ekonomi, milli gelir, istihdam, büyüme.
Hafta
1 Hafta
2 Hafta
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
HAFTALIK DETAYLI DERS KONULAR
Konular
Temel kavramlar
Milli gellir ve çıktının hesaplanması
Ekonomik büyüme ve işsizlik
Enflasyon ve faiz oranları
Enflasyonun sosyal maliyeti
Tüketim ve yatırım
Para arz ve talebi
Merkez bankası ve para politikası I (Arasınav)
Merkez bankası ve para politikası II
Hükümet ve maliye politikası I
Hükümet ve maliye politikası II
Döviz kurları
Toplam talep I
Toplam talep II
Dönem sonu sınavı
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Faaliyetler
Sayı
14
Ders Süresi (Teorik)
0
Ders Süresi (Uygulama)
14
Ders Dışı (Öncesi/Sonrası Hazırlık) Çalışma Süresi
0
Sunum Seminer Hazırlama
1
Ara Sınavına Hazırlık
1
Arasınav
1
Final Sınavına Hazırlık
1
Final
Önerilen Kaynaklar
Süre (Saat)
3
0
1
0
4
1
6
1
Toplam İş Yükü
Tüm Derslerin Toplam Süresi /Bu Derse ayrılan Süre(Saat)
DERSİN AKTS KREDİSİ
Toplam (İş Yükü)
42
0
14
0
4
1
6
1
68
2,7
3
Download