uluslararası programlarda verilecek dersler

advertisement
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Ders Kodu
SHB109
Ders Adı (English)
Introduction to Economics
Ders Adı (Türkçe)
İktisada Giriş
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
(X) Zorunlu
Ders Seviyesi
(X) Lisans
( ) Seçmeli
( ) Yüksek Lisans
( ) Doktora
Dersi Veren(ler)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞEHİRLİ
Kredisi
2
AKTS
4
Açıklama
Ekonomi Kelimesinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Anlamı,
İktisat Bilimi'nin Doğuşu ve Önemi, İktisadi Düşüncenin
Evrimi, İktisadi Ekollerin Tarihsel Gelişimi, Ekonomik
Kavramlar, Ekonomi Biliminin Ana Başlıkları, Ana ve Alt
Dallar, Fiyat Teorisi Kavramı, Fiyat Teorisi'nin Kapsadığı
Konular, Marjinal Fayda, Marjinal Ürün Kavramları, Arz
– Talep, Arz - Talep Kaymaları, Elastikiyet Kavramı.
Kaynaklar
İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, İstanbul,
2009.
İktisada Giriş, Erdal Ünsal, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009.
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ara Sınavın başarıya
Oranı
Yılsonu Başarıya Oranı
Sayısı
Katkı Yüzdesi
1
40
1
60
Toplam
AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Ara sınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Diğer Çalışmalar
Dersin Kredisi
2
Download